Tijdelijke verkeerslichten uitgeschakeld aan werf rotonde

Sinds kort liggen de werken voor de heraanleg van de rotonde in Veldwezelt stil. Reden is dat de aannemer zijn werklieden wil beschermen tegen het coronavirus. Nu zijn ook de verkeerslichten op het kruispunt van de N2 met de N78 in de werfzone uitgeschakeld.

Wegen en Verkeer (AWV) laat weten  dat de tijdelijke verkeerslichten zijn uitgeschakeld. Volgens het agentschap zijn ze momenteel overbodig: “Aangezien alleen essentieel verkeer toegestaan is, blijkt de verkeersintensiteit bijzonder laag. De wachttijden zouden onnodig lang oplopen, voor het beperkte verkeer dat nu nog op de baan is”, luidt het. 

Er  gelden nu wel de gebruikelijke voorrangsregels. AWV zegt de nieuwe situatie de komende dagen te evalueren. Indien blijkt dat de verkeersveiligheid in het gedrang komt, worden de lichten opnieuw geactiveerd.

“ Anders blijven ze buiten werking tot de werf opnieuw opstart”, aldus nog AWV.

De gebruikelijke voorrangsregels gelden weer.
Jempi Welkenhuyzen De gebruikelijke voorrangsregels gelden weer.