St.-Augustinus wordt schoolstraat

De St.-Augustinusstraat wordt definitief ingericht als schoolstraat. Hierdoor is er 's ochtends van 8.20 tot 8.50 uur, 's middags van 15.15 tot 15.45 uur en op woensdag van 11.45 tot 12.15 uur geen gemotoriseerd verkeer meer toegelaten in deze straat.

De maatregel komt er na eerder overleg met het gemeentebestuur, de directie en het oudercomité van basisschool 't Bieske. Doel is de onveilige situatie met geparkeerde en manoeuvrerende auto's rond de schooltijd terug te dringen. De schoolstraat komt er vanaf de parking van de school tot aan het kruispunt ter hoogte van huisnummers 22 tot 24.


De schoolstraat gevisualiseerd door een van hekwerk op de weg. Leerkrachten van basisschool 't Bieske blijven bij de hekken tot de laatste leerlingen gepasseerd zijn. Het initiatief was verleden schooljaar op proef. Na een positieve evaluatie van de school keurde de gemeenteraad van Lanaken het project definitief goed. (WJL)