Schaapskudde houdt gemeentegras kort

Herder Remko Romers met zijn kudde schapen.
Foto Welkenhuyzen Herder Remko Romers met zijn kudde schapen.

Sinds kort onderhoudt een 100-tal Kempische schapen van Oernatoer, gehuisvest op Domein Pietersheim, de gemeentelijke grasperken en weiden. Dat onderhoud gebeurde tot nu toe door personeel van de technische dienst of werd extern uitbesteed. De schapen worden ingezet op Domein Pietersheim, diverse percelen in Rekem, Neerharen, Lanaken en de Neanderthalersite in Veldwezelt.


"Door de begrazing ontstaat er een soort- en structuurrijke vegetatie. De dieren bezoeken de terreinen 2 tot 4 keer per jaar zodat er volop tijd is voor bloei en zaadzetting. Dit betekent minder gras en meer kruiden. Daar waar machines alles wegmaaien, laten schapen hier en daar uitgebloeide planten en stengels staan. Die vormen een uitstekende overwinterplek voor insecten. Een belangrijke eigenschap van landschapsbeheer is de ecologische verbinding tussen de verschillende terreinen. In de wol blijven zaden, vruchten en plantdelen hangen die er later dan weer afvallen. Ook in mest vindt men zaden en kiemplantjes terug. Zo doen de schapen aan natuurlijke zaadverspreiding", aldus herder Remko Romers. (WJL)