Positieve begroting en belangrijke investeringen

Het gemeentebestuur sluit de begroting 2018 af met een overschot van 2,8 miljoen euro. Er is 9,2 miljoen euro voorzien voor werkingstoelagen en de schuld bedraagt bijna 29 miljoen euro. Dat blijkt lager dan voorzien in de meerjarenplanning. Voor de toegang en parking van het Sportpark Montaignehof voorziet men 1,5 miljoen euro, de aanleg schoolomgeving Smeermaas 2,7 miljoen euro, de Populierenlaan Rekem 1,5 miljoen euro (twee fasen) en het Tramplein, Kleine Omstraat Veldwezelt 625.000 euro, verdeeld over twee jaar. De cijfers en investeringen zullen onderwerp van gesprek zijn op de nieuwjaarsreceptie van 7 januari. Dan wordt, tussen 11 en 13 uur het glas geheven op het Kerkplein.


(WJL)