Krotbelasting moet aanzetten tot renovatie

Lanaken zal op de verwaarloosde gebouwen een krotbelasting heffen. Doel is onbenutte woningen en verkommerde gebouwen te renoveren om ze weer op de woonmarkt te brengen. Naarmate de ernst van de tekorten worden er strafpunten toegekend, waarna het pand als verwaarloosd genoteerd staat in een register. Naast het inperken van het woontekort, wil de gemeente de positieve uitstraling van de straten najagen. Eigenaars krijgen advies over premies en hoe hun pand aan te passen aan de huidige energienormen. Ook adviseert en begeleidt de gemeente stedenbouwkundige mogelijkheden. Slechte leerlingen betalen een heffingsbijdrage van 990 euro voor een verwaarloosd gebouw en 300 euro voor een verloederd appartement of handelsruimte die deel uitmaakt van een groter geheel. De heffing wordt jaarlijks verhoogd tot een maximaal bedrag van 4.000 euro.


(WJL)