Kerstboomverbranding is een traditie

De verbranding brengt mensen samen.
Jempi Welkenhuyzen De verbranding brengt mensen samen.
Na Driekoningen mogen de kerstbomen weg. Neerharen is één van de 40 gemeenten in Vlaanderen waar het nog is toegelaten om kerstbomen te verbranden. Alsmaar minder mensen zijn daar voorstander van wegens de vervuiling. Maar de scouts combineren duurzaamheid met gezelligheid.

“Momenteel hebben we een 100-tal bomen”, vertellen Ruben Hauben en Willem Warson (oud-leiding). “Mensen brengen die vrijblijvend. We deden een oproep via de sociale media. Het is inderdaad de helft minder dan vorige jaren. Wellicht omdat de verbranding een week eerder gebeurt, maar ook omwille van het bewuster omgaan met het milieu.”

De scouts zeggen dat de Dorpsraad vroeg om de kerstboomverbranding te hernemen, nadat men eerder in het centrum was gestopt  omwille van overlast. Nu zit men in de Kanaalstraat, helemaal aan de rand van het dorp. “Het is een nieuwjaarstraditie waar mensen zich ontmoeten bij hapje en een tapje. We voerden vooraf wel de discussie binnen de groep en beperken de verbranding tot vier uur. Ook het schepencollege keurde onze aanvraag goed. Als scouts zijn we zeer bewust bezig met het milieu. Op kamp bannen we plastic en gebruiken we bioproducten”, luidt het.