Kasteeltoren niet hersteld? Da's dan 14.000 euro boete

Kasteel Reckheim vzw en Domein Reckheim NV zijn veroordeeld tot een boete van 7.200 euro elk, deels met uitstel, omdat ze niet de nodige herstelwerken uitvoerden aan het kasteel in Rekem. Daardoor dreigt er instortingsgevaar van de noordwestelijke toren. De rechtbank geeft de eigenaar en de erfpachter van het kasteel nu een maand de tijd om de meest dringende werken aan de toren en het parement uit te voeren. De volledige herstelwerken moeten binnen de zes maanden gerealiseerd worden. Indien de werken niet tijdig uitgevoerd worden zal een boete van 200 euro per dag opgelegd worden. Het kasteel in Rekem werd in 1994 als beschermd monument geklasseerd. In september 2015 stelde een inspecteur van de Dienst Erfgoed al een herstelvordering op maar die werd niet naar behoren uitgevoerd. "Beide beklaagden geven blijk van een gebrek aan respect voor het onroerend goed", oordeelde de rechtbank. "Ze hebben bewust willens en nillens de voorschriften verzuimd om het beschermd monument in goede staat te behouden. Ze hebben belangrijke uitgaven vermeden en dus hun financiële positie versterkt." (VCT)