Iris Stouten helpt hulpverleners de moed erin te houden

Vakbonden waarschuwen dat het zorgpersoneel, de hulpdiensten, de voedingssector, maar ook wie in quarantaine verblijft binnenkort op zijn tandvlees zit. Er zal dringende nood zijn aan psychologische ondersteuning. Klinisch psychologe Iris Stouten uit Veldwezelt wil daarom de komende drie weken een luisterend oor bieden.

Stouten runt het bureau ‘Menoia’, een praktijk voor laagdrempelige psychologische hulp. Momenteel biedt ze haar cliënteel van op afstand psychologische ondersteuning. Die preventieve steun wil ze nu gratis uitbreiden zodat centra van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) of de huisartsenkringen niet overbelast raken. “Momenteel zit iedereen in de strijdmodus tegen het coronavirus en is men zich volop aan het reorganiseren. Maar op termijn gaat dat zwaar doorwegen,” vreest Iris. “ Ik merk nu al dat huisartsen overstelpt worden door angstklachten, de  vrees om ziek te worden. Maar artsen hebben daar geen tijd voor. Daarom bied ik, naast andere therapeuten, of psychologen een luisterend oor aan.”

Op maandag van 23 maart tot en met 6 april maakt de psychologe zich vrij  tussen 16.30 en 18 uur. Ze stelt duidelijk dat het eerstelijns hulp betreft, geen therapie. Waar nodig verwijst ze door. Het worden korte gesprekjes van maximaal 25 minuten. Hiervoor moet men zich vooraf aanmelden op de website. Daar kan men ook de  hulpvraag stellen.  Gewerkt wordt in volgorde van aanmelding. Het gesprek kan via Skype, Whatsapp, Whereby of telefoon worden gevoerd. Info: menoia.com of via Facebook.

Iris Stouten wil haar steentje bijdragen in tijden van Corona
Jempi Welkenhuyzen Iris Stouten wil haar steentje bijdragen in tijden van Corona