Herinrichting rotonde Veldwezelt zal vier maanden duren

De rotonde wordt vergroot en krijgt een bypass.
Jempi Welkenhuyzen De rotonde wordt vergroot en krijgt een bypass.
Begin maart 2020 start de effectieve heraanleg van de rotonde aan de Bilzerbaan met de 2e Carabinierslaan. De volledige herinrichting moet eind juni 2020 klaar zijn. Eén en ander wordt toegelicht op de infoavond van 11 februari in O.C. Berenhof.

Met de heraanleg van de rotonde investeert het Agentschap Wegen en Verkeer in een betere verkeersdoorstroming en meer fietsveiligheid. Enerzijds komen er vrijliggende fietspaden en fietsoversteken. Anderzijds wordt de rotonde vergroot en voorzien van een aparte bypass voor verkeer vanuit Lanaken richting Bilzen. De infrastructuurwerken starten begin maart 2020 en zullen vier maanden duren.

De werken worden uitgevoerd in twee fases, waarbij elke helft van de rotonde ongeveer twee maanden in beslag neemt. Van maart tot eind april 2020 vernieuwt men de rotonde aan de zijde van de Bilzerbaan. Van mei tot eind juni 2020 volgt de kant van de 2e Carabinierslaan. Tijdens de werken worden de Bilzerbaan en de 2e Carabinierslaan telkens voor twee maanden volledig afgesloten ter hoogte van de werfzone. Die wordt ingericht als een drietaks kruispunt met verkeerslichten. Het noord-zuid verkeer tussen Lanaken en Riemst blijft altijd mogelijk. Het doorgaand bovenlokaal verkeer oost-west tussen Bilzen en Maastricht volgt een omleiding via Riemst of Lanaken. De plaatselijke ontsluiting blijft gegarandeerd.