Goed negentig nieuwkomers ingeburgerd

Tijdens een zogeheten inburgeringsceremonie in dienstencentrum 'Aan de Statie' hebben 91 nieuwe Lanakenaren hun inburgerings- of toeleidingstraject afgesloten. Dat traject heeft een jaar in beslag genomen en werd georganiseerd door het Agentschap Integratie en Inburgering. Afhankelijk van het verblijfsstatuut van de deelnemers is zo'n traject verplicht of gewoon een recht. Naast lessen Nederlands en een cursus loopbaan- en maatschappelijke oriëntatie werden de deelnemers ook persoonlijk begeleid. De cursus werd gegeven in de moedertaal van de inburgeraar, of een contacttaal. Tijdens de inburgeringsceremonie presenteerde kunstenaar en oorlogsvluchteling Al-Saedi Awad uit Irak een mooie tentoonstelling met eigen werk. (WJL)