Gemeente start poelenproject

De gemeente heeft een poelenbeheersplan klaar. Dat gebeurde in samenwerking met studiebureau Omniverde. Bedoeling is een poelennetwerk uit te werken, waarbij de migratie van waterafhankelijke plant- en diersoorten zoals kikkers, salamanders en insecten wordt verbeterd.

Door de uitbouw van het netwerk komt er meer biodiversiteit. Er komen infoborden voor recreanten. De inrichtingswerken worden uitgevoerd door vzw De Winning. De gemeente legt bij de bosexploitaties ook verplichte rijroutes op voor zware machines. Momenteel worden de poelen op Lanakerheide schaduwvrij gemaakt.


Vanaf oktober volgen de gemeentebossen in Rekem en Neerharen. De werken worden vijfjaarlijks herhaald. De monitoring gebeurt door Natuurpunt.


(WJL)