Geen vervuilde grond rondom oud-gemeentehuis Neerharen

Jempi Welkenhuyzen
Zijn de gronden rondom het gemeentehuis van Neerharen vervuild? Volgens raadslid Leo Joosten (VB) wel. Hij beroept zich hiervoor op info van 70-plusinwoners. De gemeente betwist dit.

Het zou gaan over chemisch verontreinigde grond afkomstig van de zinkfabriek in Overpelt. Die werd gebruikt als opvul- en funderingsgrond vooraleer het gemeentehuis werd gebouwd. OVAM en de Vlaamse Gemeenschap willen alle gronden saneren tegen 2036. “Maar Neerharen blijkt vreemd genoeg niet voor te komen in de planning,” aldus Joosten. 

Schepen Christel Gorissen (sp.a-Groen): “Nazicht in de gemeentelijke archieven alsook in het webloket van de OVAM heeft aangetoond dat er geen aanwijzingen zijn van een dergelijke verontreiniging in de directe omgeving van het oude gemeentehuis. Deze zijn ook niet door de OVAM opgenomen in de lijst met risicogronden.”