Burgervoorstel: behoud onze gemeentelijke basisschool !

Ingevolge het decreet lokaal bestuur mocht Els Vanempten namens de ouderraad een burgervoorstel toevoegen als punt op de gemeenteraad.  In een gestructureerd betoog vroeg ze duidelijkheid over de toekomst van de gemeenteschool in Rekem. Eerder had de meerderheid te kennen gegeven de school over te hevelen naar een ander net, aangezien onderwijs niet tot de kerntaak van een gemeente behoort.

Vanempten deelde, onder luid applaus, de verzuchtingen van het talrijk opgekomen publiek. Ze peilde naar het waarom van een overheveling, de tewerkstelling, de financiering en de inhoudelijke werking. Verder pleitte ze voor het behoud van het gemeentelijk basisonderwijs.

Marino Keulen wenst de onderhandelingen toch verder te zetten. Hij wil eind juni tot een intentieverklaring komen waarin sleutelfactoren als werkzekerheid, zorggarantie en waarborg in het renovatiedossier worden opgenomen. Anders blijft alles bij het oude.

Volgens de oppositie wordt de school opgeofferd omwille van financiële redenen. Andere aantoonbare argumenten zijn er niet. Staande de vergadering vraagt men de onderhandelingen te stoppen. 

Zowel de bespreking van burgervoorstel als het amendement werden meerderheid tegen minderheid, met onthouding van de voorzitter, verworpen. 

“ We zijn gehoord, maar er is geen bereidheid om ons tegemoet te komen, “ aldus  een teleurgestelde Vanempten. 

Els Vanempten deelt de ongerustheid van de ouders
Jempi Welkenhuyzen Els Vanempten deelt de ongerustheid van de oudersReacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.