Bouw Dienstencentrum op schema

De bouwwerken aan het Lokaal Dienstencentrum liggen op schema. Dat wordt geïntegreerd in het nieuwe woonzorgcentrum langs de ringweg. Verwacht wordt dat deze bouwwerken afgerond zijn tegen september van dit jaar. Het Lokaal Dienstencentrum wordt de nieuwe ontmoetingsplaats voor senioren die er terechtkunnen voor diverse activiteiten en een gezonde maaltijd. Bedoeling is een breed aanbod aan hobby-, vormings- en informatieve activiteiten op maat te voorzien. Verder komt er ook een ADL-ruimte voor persoonlijke hulp zoals pedicure en bloeddrukmeting.OCMW-voorzitter Michel Stevens: "Het Lokaal Dienstencentrum wordt de ontmoetingsplaats voor residenten van Huize St. Anna, naast alle senioren in onze gemeente. We breiden de maaltijdenservice uit. Naast 'De Oase' in Gellik en Neerharen kan men dan ook in Lanaken terecht. Wat de levering van maaltijden betreft, blijft Trabajo de vaste partner. Dit is een sociaal economieproject dat kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt ervaringskansen geeft." (WJL)