Plan voor woonproject op Microfibres-site

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN LAARNE

De oude fabriek van Microfibres in Laarne staat al een tijdje leeg.
Foto Didier Verbaere De oude fabriek van Microfibres in Laarne staat al een tijdje leeg.
Rook komt er al lang niet meer uit de oude fabrieksschouw van Microfibres in de Lange Meire. Hoewel de site vervuild is, dromen lokale politici er toch van om er een woonproject met veel groen neer te poten. Hoe haalbaar is dat plan?

"De vervuilde fabriekssite moet omgebouwd worden tot een gemengd woonproject met plaats voor woningen, nieuwe kleine bedrijfsruimtes en behoud van een deel van het erfgoed zoals de fabrieksschouw en enkele oude loodsen", zegt burgemeester Ignace De Baerdemaeker (Open Vld). De liberalen willen de buurt inkleden met veel groen. "De Maanbeek moet opengelegd worden zodat de Laarnse Poelen enerzijds en de Kalkense Meersen anderzijds verbonden worden met deze open waterweg, geflankeerd door een wandelweg. Het zou een nieuwe toeristische troef kunnen worden."


CD&V sluit zich daar bij aan, maar heeft ook enkele bedenkingen. "Want de site is nog steeds in handen van een curator", zegt Gerda Van Hulle (CD&V). "De grond is er ook vervuild en moet eerst gesaneerd worden. Maar eens erkend als Brownfield-site (een oude industriesite die herontwikkeld mag worden red.) kan bodemsanering gebeuren met subsidies. Pas dan kan het verkocht worden aan een projectontwikkelaar. Wij zien de regie liever in handen van Intercommunale DDS met een gemengd project: woningen en kmo's", aldus Van Hulle.


Hilde Nobels (N-VA) wil de bewoning beperkt houden en de site voornamelijk als bedrijventerrein behouden. Ook sp.a/Groen voelt iets voor dat plan, mits enkele voorwaarden. "Het terrein kan in aanmerking komen voor een lokale kmo-zone met bedrijven die voldoen aan strenge milieu-eisen", meent Luc Van Meensel (Sp.a/Groen). "Maar je kan deze ruimte ook omvormen tot een nieuwe wijk met nieuwe, betaalbare en duurzame woningen. De opwaardering van de Maanbeek-vallei en de inplanting van voldoende groene zone moet dan zeker in de mogelijke plannen worden opgenomen. De gemeente kan dit zelf als er grondig onderzoek wordt gevoerd naar de financiële haalbaarheid. De belastingbetaler mag niet opdraaien voor een prestigieus project waar hij niets aan heeft", zegt Van Meensel. (DVL)