Werken kruispunt Blaardonk duren 2 maanden

Het Laakdalse gemeentebestuur en Agentschap Wegen en Verkeer maken momenteel het kruispunt Blaardonk - Grote Steenweg (N127) in Varendonk veiliger. De werken duren ongeveer twee maanden.

Wegbeheerder AWV zal de rijweg iets verbreden om middeneilandjes en een veilige oversteekplaats voor fietsers en voetgangers aan te leggen. Daarnaast zal AWV ook de rijweg en de fietspaden aan het kruispunt vernieuwen. Het gemeentebestuur plaatste vorig jaar al een verlichtingspaal om de zichtbaarheid te verbeteren. Tegelijk is de openbare verlichting vernieuwd.


Fietsers komende vanaf Zammel richting Veerle moeten via de gemeenteweg de omleiding volgen. Gemotoriseerd verkeer kan er beurtelings passeren met de hulp van verkeerslichten.


De eerste fase duurt tot eind mei. Daarna volgen de werken richting Westerlo. Blaardonk wordt dan afgesloten voor alle verkeer. Gemotoriseerd verkeer moet dan de omleiding volgen via Veerle en fietsers rijden om via een wandelweg.


De werken duren in totaal ongeveer twee maanden. (EJM)