Vernieuwing dorpskern start met sloop parochiezaal

De oude feestzaal 't Centrum wordt afgebroken.
Foto Vanderveken De oude feestzaal 't Centrum wordt afgebroken.
De afbraakwerken van parochiezaal 't Centrum aan de kerk in Klein-Vorst zijn gisteren begonnen. Na de verfraaiing van de dorpskernen van Veerle ter hoogte van zaal Vinea, Veerle-Heide en Eindhout ter hoogte van de Oude Tramlijn is Klein-Vorst het vierde deeldorp dat het gemeentebestuur onder handen neemt.

Vorig jaar is aan de overkant van de Geelsebaan de Witte School afgebroken. Op die plaats verrijst volgend jaar het complex Capellebeemden met 72 wooneenheden, een handels- en ontmoetingsruimte en ondergrondse parking. Het is een project van de Kleine Landeigendom Zuiderkempen (KLZ).


De verfraaiing van de dorpskern is al eerder zachtjes gestart. "Op dit ogenblik wordt de directe omgeving van de kerk verfraaid. De sloop van de oude parochiezaal vormt de volgende fase. In Capellebeemden is ook ruimte opgenomen voor enkele handelszaken, de verenigingen kunnen er terecht in de ontmoetingszaal en in het café. Het gemeentebestuur kocht de site van de oude parochiezaal en wil er ruimte creëren om bij de heraanleg van het kruispunt Geelsebaan - Meerlaerstraat een vlotte doortocht en betere verkeersveiligheid te garanderen", zegt gemeenteraadslid Ils Van Hove (CD&V/LVA), tevens bestuurslid van KLZ.

Omgeving kerk

Het gemeentebestuur werkt momenteel aan de kerkomgeving. "De doorgang achter de kerk wordt groener en aangenamer gemaakt voor voetgangers", zegt schepen Gerda Broeckx (CD&V-LVA). "De oude pastorij wordt deels herbestemd als dagopvang voor senioren. Er worden twee verhuurstudio's gepland en het oudste en kleinste schooltje van ons land wordt mee gerestaureerd. De site van de pastorij wordt een startpunt in het de Merode-wandelnetwerk", besluit de Laakdalse schepen Gerda Broeckx. (EJM)