Riolerings- en wegenwerken duren een jaar

In Veerle-Heide vinden vanaf mei 2016 grote wegen- en rioleringswerken plaats. Het Laakdals gemeentbestuur zal de deelgemeente tegelijk een drastische opfrisbeurt geven. De werken duren wellicht een jaar. De totaalkost bedraagt 1,8 miljoen euro.

Drinkwatermaatschappij Pidpa zal een gescheiden afwateringsstelsel aanleggen. Schepen van Milieu Benny Smets (sp.a): "Oppervlaktewater moet alle kansen krijgen om te infiltreren. De grachtkanten worden beschermd tegen afkalven." Sloten worden zo weinig mogelijk overwelfd. Tegelijk met de rioleringswerken investeert het gemeentebestuur 570.881 euro om de hele buurt te vernieuwen.

Asfalt

"In de straten waar rioleringswerken worden uitgevoerd, maakt het betonnen wegdek plaats voor asfalt. Grasbetontegels vervangen de kasseien in de Lakstraat en Zandstraat. De elektriciteitsnetten worden vernieuwd en ondergronds gelegd. Het openbare verlichtingsnet wordt eveneens vernieuwd. De Groendienst zal zorgen voor de aanleg en aanplanting van perkjes", zegt burgemeester Tine Gielis (CD&V/LVA).

Verkeersveiligheid

Het schepencollege maakt van deze werken gebruik om ook de verkeersveiligheid te verhogen in Veerle-Heide. "Snelheidsmetingen wezen uit dat op diverse plaatsen het verkeer te hard rijdt. Daarom plannen we enkele maatregelen", kondigt schepen van Mobiliteit Frank Sels (sp.a) aan. "In totaal komen er zes verhoogde verkeersplateaus, fietssuggestiestroken in de Lak- en Zandstraat, een doorlopend voet- en fietspad door de dorpskern, twee asverleggingen in de Witte Hoeve, aanpassingen van kruispunten en veilige fietspaden aan de schoolomgeving. We zijn er ons van bewust dat dit drastische werken zijn die een tijd zullen duren, maar we zijn er van overtuigd Veerle-Heide verkeersveiliger zal zijn en dat het straatbeeld er mooier op wordt." (EJM)