Provincie vraagt volledige herverkiezing Laakdalse leden politieraad

Paul Mondelaers (Groen) maakte tijdens de installatievergadering op 3 januari reeds voorbehoud op de gang van zaken bij de verkiezing van de leden van de politieraad.
Vanderveken Paul Mondelaers (Groen) maakte tijdens de installatievergadering op 3 januari reeds voorbehoud op de gang van zaken bij de verkiezing van de leden van de politieraad.

De bestendige deputatie van de provincie Antwerpen verplicht de Laakdalse gemeenteraad om opnieuw een stemming te organiseren om de Laakdalse leden van de politieraad van de zone Geel-Laakdal-Meerhout aan te duiden. Tijdens de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad op 3 januari werd voor de CD&V-fractie Stein Voet verkozen tot lid van de politieraad, naast vier anderen. Stein Voet werd op 14 oktober 2018 verkozen tot effectief gemeenteraadslid maar de man ziet af van dat mandaat wegens onverenigbaarheid met zijn beroep. Stein Voet is leraar in het gemeentelijk onderwijs in Laakdal. CD&V schoof vervolgens Nele Devoghel naar voor als opvolgend lid voor de politieraad. Maar nog tijdens die zitting maakte Paul Mondelaers (Groen) groot voorbehoud tegen deze gang van zaken. “Volgens de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten, VVSG, kan Stein Voet helemaal geen kandidaat zijn voor de politieraad omdat hij niet zetelt in de gemeenteraad. Maar dat is wel een strikte voorwaarde. VVSG heeft echter enkel een adviserende stem, het is aan de Antwerpse deputatie om een uitspraak te doen. Aanvankelijk dachten we dat we enkel voor de plaats van Stein Voet een aparte stemming zouden moeten gaan houden in de gemeenteraad om het 5de Laakdalse lid in de politieraad aan te duiden. Maar in plaats van een gedeeltelijke ongeldigheidsverklaring vanwege de deputatie oordeelt die provinciale instantie nu dat er een volledige verkiezing moet georganiseerd worden, nieuwe voordrachten moeten gemaakt worden en ingediend. Ondertussen kan de nieuwe politieraad Geel-Laakdal-Meerhout niet van start gaan om dat die raad niet volledig is samengesteld, uiteraard vervelend voor de continuïteit van haar werking. De oude politieraad kan nog wel vergaderen maar geen belangrijke beslissingen nemen omdat een aantal van de leden ondertussen geen gemeenteraadsleden meer zijn. En bovendien bestaat de kans dat gedupeerden zich tot de Raad van State wenden. In dat geval kan de Laakdalse gemeenteraad pas opnieuw haar 5 leden voor de politieraad kiezen nadat de Raad van State een uitspraak heeft gedaan.”, aldus Mondelaers.

De vier andere Laakdalse verkozenen voor de politieraad zijn: Jeroen Helsen (N-VA), Hanne Lintermans (CD&V), Theo Van de Weyer (Prolaakdal) en Niels Vermeulen (N-VA).
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.