Njet voor ‘Slow Cabin’ nabij bosreservaat Helschot (hoewel ze er al staat)

De 'Slow Cabin’ nabij bosreservaat Helschot moet verhuizen.
Wouter Demuynck De 'Slow Cabin’ nabij bosreservaat Helschot moet verhuizen.
Na negatief advies van onder meer het Agentschap Natuur en Bos heeft het gemeentebestuur besloten geen vergunning toe te kennen om een zogenaamde Slow Cabin nabij het bosreservaat Helschot te plaatsen. De gemeente verzoekt Kempens Landschap nu om een alternatieve locatie in het Merode-gebied te zoeken.

Kempens Landschap stelde samen met het bedrijf Slow Cabins het vakantiehutje nabij bosreservaat Helschot langs de Herseltseweg eind vorig jaar voor. De bedoeling van zo’n cabine is om in de natuur even te onthaasten van het drukke leven. Aangezien er geen maaiwerken of ontbossing moesten gebeuren, werd de cabine alvast tijdelijk geplaatst. Intussen diende Slow Cabins een aanvraag tot een definitieve omgevingsvergunning in.

Negatief advies

Het gemeentebestuur ontving echter enkele bezwaren. Zo toonde oppositiepartij Groen zich al een tegenstander en ook het Agentschap Natuur en Bos gaf een negatief advies omdat het op een aantal omringende percelen de beschermde vegetatie Moerasspirea verder wil laten ontwikkelen. Daarop besloot het gemeentebestuur om geen vergunning toe te kennen.

De Slow Cabin nabij bosreservaat Helschot moet verhuizen.
Wouter Demuynck De Slow Cabin nabij bosreservaat Helschot moet verhuizen.

“We zullen voortaan voorzichtiger te werk gaan bij vragen over het plaatsen van constructies of werken in onze open ruimte. Tevens zullen we onze kwetsbare gebieden beter in kaart brengen zodat we onmiddellijk weten waar beschermde vegetatie of biologisch waardevolle locaties zijn in Laakdal”, zegt schepen van Milieu Benny Smets (PROLaakdal).

Alternatieve locatie

De gemeente vraagt Kempens Landschap nu om in overleg te gaan met alle betrokkenen en op zoek te gaan naar een nieuwe locatie in het Merode-gebied. “In een landelijke gemeente als Laakdal liggen grote kansen voor de natuur en voor al wie daarvan wil komen genieten. Door het openstellen van ons natuurschoon zal ook het respect voor deze pareltjes groeien. Daarom dragen we duurzame toeristische samenwerkingsverbanden een warm hart toe en geven we unieke natuurbelevingsconcepten als Slow Cabins graag een kans in het Merode-gebied”, aldus schepen van Toerisme Gerda Broeckx (CD&V).

Een sfeerbeeld van een Slow Cabin langs de buitenkant.
Photo by Slow Cabins Een sfeerbeeld van een Slow Cabin langs de buitenkant.