Nieuwe speelplaats voor gemeentelijke basisschool van Eindhout

Op de nieuwe speelplaats zijn er speeltuigen, een zandbak, een basket- en voetbalveld en een podium.
Peter Vanderveken Op de nieuwe speelplaats zijn er speeltuigen, een zandbak, een basket- en voetbalveld en een podium.
De leerlingen van de gemeentelijke basisschool in Eindhout kunnen zich voortaan op een gloednieuwe speelplaats amuseren. De speelplaats is veiliger gemaakt en daagt de de kinderen uit om te spelen en te bewegen. Het gaat om een investering van 408.000 euro, waarvan 188.000 euro werd gesubsidieerd.

Het terrein was al langer aan vernieuwing toe, er waren immers enkele gevaarlijke oneffenheden en er was geen geschikte waterafvoer. De nieuwe ontmoetingsplaats daagt de leerlingen uit om te spelen en bewegen. De oude bergruimte werd gesloopt en maakte plaats voor een podium. Daarnaast werden er in het ontwerp speeltuigen, een zandbak en een basket –en voetbalveld voorzien. “Kortom, een leuke plaats waar kinderen hun creativiteit kunnen ontplooien en hun grenzen leren ontdekken”, aldus burgemeester Tine Gielis (CD&V).

Verenigingen

Voor het ontwerp was er nauw overleg met het schoolteam, maar ook met de betrokken verenigingen. Daaruit kwamen enkele aandachtspunten naar voren wat het toekomstig gebruik van de ruimte buiten de schooluren betreft. Er zijn bijvoorbeeld ankerpunten geplaatst waardoor er eenvoudig een tent kan geplaatst worden zonder dat de speelplaats erdoor beschadigd wordt.

“In een latere fase wordt er ook een nieuwe turnzaal gebouwd, die tegelijkertijd dienst zal doen als een polyvalente zaal voor de verenigingen, en een speelruimte voor de buitenschoolse kinderopvang”, vervolgt burgemeester Gielis. “Ook de judoclub krijgt hier een nieuwe stek. Tegelijkertijd zal de schoolomgeving veiliger worden ingericht.”

Op de nieuwe speelplaats zijn er speeltuigen, een zandbak, een basket- en voetbalveld en een podium.
Peter Vanderveken Op de nieuwe speelplaats zijn er speeltuigen, een zandbak, een basket- en voetbalveld en een podium.