Gemeenteraad keurt verhoging kanaalbrug goed

De Laakdalse gemeenteraad verleende gisteravond een omgevingsvergunning voor de geplande verhoging van de brug over het Albertkanaal die Laakdal aan Langvoort met Genelaar op Meerhouts grondgebied verbindt.

De Vlaamse Waterweg drong bij de gemeente aan op een snelle beslissing. De werken aan de kanaalbrug aan Langvoort volgen onmiddellijk na de verhoging van de bruggen in Stelen (Geel) en Eindhout (Laakdal).


Het schepencollege kan zich volledig vinden in de hoge snelheid waarin dit dossier behandeld werd.


Burgemeester Tine Giels (CD&V/LVA):"Het verhogen van deze brug heeft een grote economische betekenis, zeker ook voor bedrijven die in Laakdal en in de omgeving liggen. De trafiek per schip zal toenemen en het vrachtvervoer over onze wegen afnemen, een pluspunt voor de inwoners."


Eerder lekte uit dat de te verhogen kanaalbrug nog enkel voor fietsverkeer zou mogen gebruikt worden. Tegen die plannen gingen Laakdal en Meerhout sterk in het verweer. Klankbordgroepen met bewoners en omliggende bedrijven werden door beide gemeentebesturen gesteund. De fietsbrug komt er dus niet.


Schepen van Mobiliteit Frank Sels (sp.a):" Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar uiteindelijk hebben we toch onze slag kunnen thuishalen. Ook na de verhoging blijft de brug toegankelijk voor alle gemotoriseerd verkeer. De nieuwe brug zal voorzien worden van vrijliggende fietspaden. Die worden doorgetrokken tot voorbij de kruising met Langvoort waar ze worden aangesloten op de aanliggende fietspaden. Als volgende stap zitten we samen met AWV om het kruispunt Biezenhoed en Meerhoutstraat aan te pakken." (EJM)