Gemeente leert haar burgers levens te redden

Het gemeentebestuur organiseert in samenwerking met het Rode Kruis Laakdal gratis opleidingen AED (automatische externe defibrillator) voor haar verenigingen, adviesraden, burgers en gemeentepersoneel. De zeven AED-toestellen werden ondertussen aangekocht en opgehangen. "Daarnaast is er ook nog een draagbaar toestel dat kortelings zal kunnen uitgeleend worden. Maar het is natuurlijk van uiterst belang dat men niet alleen weet hoe men met deze toestellen moet werken maar ook hoe men zo snel en efficiënt mogelijk moet reageren indien er iets ernstigs gebeurt", aldus schepen van Gezondheid Jurgen Mensch (sp.a).

In de loop van de maanden februari en maart worden de Laakdalse verenigingen en adviesraden opgeleid. Zij ontvangen een persoonlijke uitnodiging. De opleidingen voor de burgers volgen in april. "De uitnodigingen daarvoor zullen te lezen zijn in het volgend gemeentelijk infoblad. Daarna kan er tot en met 12 april ingeschreven worden. Iedereen die deze opleiding volgt, krijgt nadien ook een brevet. De AED-toestellen hangen aan het oude gemeentehuis en aan het terrein van VV Laakdal in Groot-Vorst, sportcentrum De Vloed en het terrein van Excelsior Vorst in Klein-Vorst, het terrein van FC Netezonen in Eindhout, het terrein van VV Laakdal in Veerle en aan het buurthuis in Veerle-Heide. Aan de sporthal in Veerle hangt al een toestel sinds 2010", zegt schepen Benny Smets. (EJM)