Gemeente koopt perceel aan begraafplaats

De gemeenteraad keurde de aankoop goed van een perceel grond langs de Steenweg op Meerhout. De grond grenst aan de begraafplaats in Eindhout.


Dankzij de verwerving van dat perceel kan het gemeentebestuur een bijkomende toegang creëren. Schepen van Ruimtelijke Ordening Frank Sels : "Het gaat om een perceel van 592 vierkante meter, dat grenst aan de begraafplaats in Eindhout. De eigenaars kunnen zich vinden in het schattingsverslag, waarin de waarde van het perceel werd bepaald op 44.400 euro.


De aankoop kadert binnen de toekomstvisie voor de begraafplaatsen."


Gerda Broeckx, schepen van Begraafplaatsen: "Het Laakdals gemeentebestuur streeft naar uniforme, toegankelijke en aantrekkelijke begraafplaatsen. Die in Groot-Vorst werd als eerste aangepakt. Binnenkort worden ook de begraafplaatsen in Veerle, Eindhout en Klein-Vorst heringericht. Dankzij de aankoop van dit perceel, kunnen we een betere ontsluiting van de begraafplaats in Eindhout verwezenlijken. Op dit moment zijn we volop bezig met de opmaak van de restylingsplannen. We zijn nog steeds op zoek naar inwoners die graag willen meedenken over deze herinrichting en deel willen uitmaken van de werkgroep." (EJM)