Fietspaden gaan goede kant uit

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN LAAKDAL

Ook het kruispunt van de Lakstraat met de Averboodse Baan wordt binnenkort veiliger gemaakt voor fietsers.
Vanderveken Ook het kruispunt van de Lakstraat met de Averboodse Baan wordt binnenkort veiliger gemaakt voor fietsers.
De voorbije zes jaar werd het fietspadennetwerk in Laakdal flink verbeterd. Voor de aanleg van nieuwe wegenis in Oude Vorstseweg en Langedijk die de Eindhout en Groot-Vorst met mekaar verbindt en voor de vrijliggende fietspaden mag men in Laakdal een dikke pluim op de hoed steken.

"In Veerle kwam er een fietsstraat ter hoogte van de Kapellestraat in de schoolomgeving van GO De Wissel. De scholen aan de markt van Veerle worden nu op een fietsveilige manier verbonden met de sporthal aan de Kwade Plas", aldus Franks Sels (sp.a), schepen van Mobiliteit en Verkeersveiligheid.


"In Eindhout werd er een veiligere doortocht voor fietsverkeer gerealiseerd dankzij een insteek in Kapelleberg, in Klein-Vorst werd er vooral ingezet op trage paden in de dorpskern, zoals het paadje van Streep, de kerkomgeving en in en rond sportcomplex De Vloed, inclusief de omgeving van de Chirolokalen", zo voegt burgemeester Tine Gielis (CD&V/LVA), bevoegd voor openbare werken er aan toe. In samenspraak met wegbeheerder AWV wordt binnenkort op enkele kruispunten de veiligheid verhoogd voor fietsers én gemotoriseerd verkeer, zoals aan kruispunt 4 Wegen (Meerhoutstraat-Geelse Baan-Heistraat).


Het grootste geplande dossier is het fietspad in Veerle-Heide op de Averboodsebaan tussen Lakstraat en abdij van Averbode. Ook hier wordt een vrijliggend fietspad gerealiseerd. Schepen Sels: "Het kruispunt van de Lakstraat met Averboodsebaan wordt heraangelegd. Er komt een veilige oversteek voor fietsers met tussenstop op een eilandje en een asverlegging. Dat zal de veiligheid van de vele fietsers in dit toeristisch zeer gegeerd gebied sterk verhogen. De start van deze werken is voorzien in het voorjaar 2019."


 (EJM)