DE PARTIJEN DOORGELICHT

LAAKDAL

CD&V:

Samen met sp.a-Groen realiseerde CD&V de bouw van een nieuw gemeentehuis in Groot-Vorst, gekoppeld aan de aanleg van een fris ogend plein voor het oud-gemeentehuis. Burgemeester en volksvrouw pur sang Tine Gielis verlangt naar een derde ambtstermijn. Met haar partij én gesteund door de coalitiepartner werden enkele zware dossiers tot een goed einde gebracht. De ombouw van de oude (vervallen) stoomzagerij in Klein-vorst tot toeristisch ankerpunt is er daar één van. Op de CD&V-lijst duiken veel jonge mensen op. Gekoppeld aan de politieke knowhow van de huidige ploeg lijkt het een evidentie dat CD&V straks terug aan zet is bij de samenstelling van een coalitie.

ProLaakdal

Lijsttrekker Frank Sels, lijstduwer Benny Smets en Jurgen Mensch zijn momenteel 3 sp.a-schepenen in het bestuur. "Positief, realistisch en open zijn onze sleutelwoorden. We hebben een lijst samengesteld met tal van mensen die hun sporen verdienden in het verenigingsleven én het hart op de juiste plaats hebben", zegt Frank Sels.


Als coalitiepartner in het huidige bestuur realiseerde sp.a vooral de aanleg van nieuwe, veiliger wegenis tussen Eindhout en Groot-Vorst, een fietsstraat in Veerle waardoor de honderden schoolkinderen veel veiliger van en naar school kunnen, en een opwaardering van sociale woonwijken.

Groen Laakdal

Sociale duizendpoot Paul Mondelaers trekt de lijst. "Wij zetten in op nog meer fietsstraten, een kindlint in iedere deelgemeente waarbij de kinderen gemarkeerde routes volgen, we willen de eenzaamheid bekampen met zorgzame buurten, de zogenaamde koalabuurten. We hebben een jonge lijst en dat vertaalt zich in onze ijver om een heus jeugdhuis en een degelijke fuifzaal te realiseren voor onze jongeren", aldus Paul Mondelaers.

Stem! & Open Vld

Lijsttrekker Patrik Vankrunkelsven voegt bij zijn partij Stem! Open Vld in de partijnaam toe. "Maar het zijn niet alleen liberalen die onze rangen komen versterken, ook socialisten, christendemocraten en Vlaamsgezinden maken deel uit van onze lijst. Het nieuwe gemeentehuis hoefde niet voor ons. Het staat er nu, maar als wij een stem krijgen in het bestuur van Laakdal dan moet voor ons de dienstverlening in het gemeentehuis zeker verbeteren, komt er opnieuw een eigen containerpark en schaffen we de belasting op de onbebouwde percelen af", zegt Vankrunkelven.

N-VA

De Vlaams-nationalisten plaatsen vooral hun huidige gemeenteraadsleden op de meest verkiesbare plaatsen. Het zijn vooral jonge mensen die als nieuwkomers oppositie voerden. Na meer dan 40 jaar gemeentepolitiek staat Fons Verdonck (ex-CD&V én burgemeester, en sinds 2012 bij N-VA) niet meer op een verkiezingslijst.

Vlaams Belang

Met een korte lijst van slechts 5 kandidaten hoopt Vlaams Belang het ene zitje in de gemeenteraad te behouden.