Basisschool krijgt nieuwe speelplaats

Als alles volgens plan verloopt, heeft de gemeentelijke basisschool van Eindhout begin volgend schooljaar een nieuwe speelplaats. De gemeente investeert 380.000 euro, waarvan 188.000 uit subsidies komt.


De speelplaats is al lang aan vernieuwing toe. Er zijn oneffenheden die het risico op valpartijen vergroot en er is geen geschikte waterafvoer. Schepen van Onderwijs Octaaf Janssens (CD&V/LVA): "Het ontwerp van de speelplaats kwam tot stand na nauw overleg met het schoolteam. Om tot een gedragen project te komen, werden de plannen tevens voorgelegd aan de verenigingen die buiten de schooluren gebruik maken van de ruimte. Ik ben er dan ook van overtuigd dat deze renovatie een enorme meerwaarde betekent voor alle partijen."


Het gemeentebestuur wil een ontmoetingsplaats creëren met groene accenten en plaatsvoor beweeg- en speelplezier. In het ontwerp is een speeltoestel, een zandbak, een volleybalveld, een basket- en voetbalveld voorzien. "Kortom, een leuke plaats waar kinderen hun creativiteit kunnen ontplooien en hun grenzen leren ontdekken. In een latere fase wordt er ook een nieuwe turnzaal gebouwd, die tegelijkertijd dienst zal doen als polyvalente zaal voor de verenigingen. De judoclub en de Buiteschoolse Kinder Opvang zullen zich er ook in vestigen. Tegelijkertijd zal de schoolomgeving veiliger worden ingericht", aldus burgemeester en schepen van Openbare Werken Tine Gielis (CD&V/LVA). (EJM)