Werken Bavikhoofsestraat-Molenstraat

Deze week wordt er gewerkt aan de fietspaden in de Bavikhoofsestraat en de Molenstraat. Bij de werken in de Bavikhoofsestraat, tussen de N36 en de Rijksweg, wordt de rijstrook afgesloten voor het verkeer dat vanuit Kuurne komt.


Er is een omleidingsroute voorzien via de Overleiestraat, N43 en N36, en een tweede route via de Rijksweg, Kuurnsestraat en N36. Wie in de richting van Kuurne rijdt, zal geen hinder ondervinden. Bij de werken in de Molenstraat wordt één rijstrook afgesloten voor het verkeer dat komt vanuit Harelbeke en de Molenstraat wil volgen richting Kuurne. Er zijn twee omleidingsroutes voorzien, één via de Overleiestraat, N43, Vlasstraat, Harelbeeksestraat, Beemdenlaan, Weidenstraat en Steenovenstraat, en een tweede via de Rijksweg, Hulstsestraat en Abelenstraat. Wie van Kuurne richting Harelbeke wil rijden zal geen hinder ondervinden van een omleiding. De omleiding voor fietsers loopt via N36 - Kuurnsestraat - Rijksweg - Overleiestraat - Stedestraat - Steenovenstraat en omgekeerd. (JME)