Positieve evaluatie voor eenrichtingsverkeer in centrumstraten

Sinds het eenrichtingsverkeer in september vorig jaar werd ingevoerd in de Kerkstraat, de Koning Albertstraat en de Leiestraat in Kuurne, werden er geen ongevallen op 't Kruiske meer geregistreerd door de politie. Dat zegt het gemeentebestuur van Kuurne, die een positieve evaluatie geeft aan het eenrichtingsverkeer. "Uiteraard kunnen er altijd ongevallen geweest zijn die niet geregistreerd werden", zegt schepen van mobiliteit Francis Watteeuw (SP.A). "Maar de voorbije jaren werden er in de winterperiode op 't Kruiske gemiddeld 2,5 ongevallen geregistreerd, dus sowieso is er een vooruitgang."


In het centrum werd ook een snelheidsbeperking van 30km per uur in gevoerd. "En die beslissing heeft ook effect. Er wordt gemiddeld 36, 37, 38 km per uur gereden, en dat is vergelijkbaar met de snelheden die in andere zone 30's worden geregistreerd. We zijn daar blij mee, vooral als je er rekening mee houdt dat wij nog geen infrastructurele ingrepen hebben gedaan om die 30km per uur af te dwingen. Met de heraanleg van de centrumstraten in de volgende legislatuur kan daar wel werk van gemaakt worden, uiteraard. Om de snelheid tot het zover is, nog naar beneden te halen, willen we van die borden plaatsen waar een tevreden gezichtje op komt als automobilisten zich aan de snelheid houden, en een boos gezichtje als ze te snel rijden."


De gemiddelde snelheid in de Leiestraat ligt momenteel op een kleine 50km per uur. "We willen dat daar graag nog wat trager krijgen, en we hebben dus beslist om daar ook een snelheidsbeperking van 30km per uur in te voeren. We zijn al bij al tevreden over het eenrichtingsverkeer. We krijgen ook positieve signalen van de handelaars, en vanuit Spes Nostra. Hier en daar zullen we nog enkele kleine ingrepen invoeren. Zo komt er een klein stukje fietssuggestiestrook op het einde van de Koning Albertstraat, omdat automobilisten daar nu te dicht een de rechterkant staan als ze willen naar rechts inslaan." (JME)