Eerste stap naar realisatie Vlaspark gezet

De toekomstige ingang van het Vlaspark.
Foto Henk Deleu De toekomstige ingang van het Vlaspark.
Het gemeentebestuur van Kuurne heeft grond gekocht naast de pastoriewoning aan de Kortrijkstraat. Daarmee wil ze een toegang maken naar de achterliggende groenzone aan de Heulebeek. Het is de eerste concrete stap in de realisatie van het 'Vlaspark', dat een groen rustplekje moet worden in de tweede meest dichtbebouwde gemeente van de provincie.

Het gemeentebestuur heeft al sinds het begin van deze legislatuur plannen om het ongerept stukje groen aan de Heulebeek, ingesloten door het containerpark, de pastorij en taverne de Leiemeersen, open te stellen voor het grote publiek. In 2014 werd er al eens een picknick georganiseerd, zodat inwoners de 'vergeten' groenzone konden herontdekken. Daarvoor werd toen een toegang voorzien via de pastorij. "Nu hebben we een lap grond gekocht vlak naast de pastorij om een permanente toegang naar het Vlaspark te maken", zegt schepen Ann Messelier (CD&V). Het gemeentebestuur telde daar 57.500 euro voor neer. Daarnaast zullen in het park ook werken uitgevoerd worden, ter waarde van 150.000 euro. "We zullen paden aanleggen en denken aan een speelplek. Van de provincie krijgen we ook enkele zitbanken. We zijn bezig met de opmaak van een ontwerp." Tegen de zomer zouden de toegang en de paden er moeten zijn. "Zo kunnen de inwoners deze zomer al van het Vlaspark genieten."

Park uitbreiden

Het Vlaspark is nu 1,5 hectare groot, maar het is de bedoeling dat het park de komende jaren uitbreidt. Het gemeentebestuur neemt daarvoor Leiedal onder de arm. "De open ruimte rond het park is 30 hectare groot", zegt Messelier. "Er zijn dus uitbreidingsmogelijkheden. Een ambitie is om van het Vlaspark een groene doorsteek te maken van in het centrum tot aan de Leie. Leiedal zal onderzoeken hoe we dat het best doen. We willen de uitbreiding afronden in 2022."


Het gemeentebestuur zoekt verenigingen die een tijdelijke brug willen sjorren over de Heulebeek. Geïnteresseerden kunnen mailen naar info@kuurne.be. (JME)