Kruispunten nóg drukker door lussen?

RING - Leuven | NIEUW CIRCULATIEPLAN NEFAST VOOR VEILIGHEID ZWAKKE WEGGEBRUIKER

De Leuvense ring krijgt een prominente rol in het nieuwe circulatieplan. Door de invoering van het lussensysteem wordt het verkeer immers systematisch de ring op gestuurd. Gevreesd wordt dat de kruispunten, zoals bijvoorbeeld Tiensepoort, nog drukker zullen worden in de toekomst. "En dat kan nefast zijn voor de veiligheid van zwakke weggebruikers", zegt Lorin Parys die pleit voor begeleidende maatregelen om de veiligheid te verzekeren.

Zal de Leuvense ring verzadigd raken op termijn? En wat betekent extra verkeer op de ring voor de nu al drukke kruispunten zoals bijvoorbeeld Tiensepoort? Het zijn vragen die voorlopig nog geen antwoorden hebben want het circulatieplan moet nog grotendeels in werking treden. Schepen Dirk Robbeets (sp.a) bevestigt alvast dat het de bedoeling is dat autoverkeer telkens in een lus rijdt in een bepaald stadsdeel.

"Wie naar een ander stadsdeel wil rijden, moet dat via de ring doen. Zo werkt het systeem", klinkt het.

De oppositie, onder meer N-VA, vreest dat het lussensysteem voor veel meer verkeer zal zorgen op de Leuvense ring.

"Dat lijkt me duidelijk", zegt Lorin Parys van N-VA. "De mensen gaan meer kilometers rijden door het lussensysteem. Hoe je dat rijmt met de ambitie om klimaatneutraal te worden, is maar de vraag. En meer kilometers betekent ook meer kans op een ongeval, zeker als het bijzonder druk zal worden op de Leuvense ring. Hopelijk heeft het stadsbestuur de toename van verkeer op de ring goed ingeschat en zal de ring ook aangepast worden aan meer verkeer. In het kader van de verkeersveiligheid, zeker voor zwakke weggebruikers, is dat een noodzaak."

Lorin Parys verwijst onder meer naar drukke kruispunten zoals de Naamsepoort en de Tiensepoort waar bijzonder veel fietsers en voetgangers passeren. Uit onderzoek blijkt overigens dat ongeveer de helft van de knelpunten voor fietsers in Leuven op de ring of op de steenwegen naar Leuven liggen. Schepen Dirk Robbeets wil absoluut werk maken van de knelpunten voor fietsers en voetgangers in Leuven, ook op locaties die onder de verantwoordelijkheid van het Vlaams Gewest vallen, zoals bijvoorbeeld de ring.

"Daar is de Vlaamse overheid inderdaad bevoegd", zegt schepen Dirk Robbeets (sp.a). "Daarom maken we de actiepunten uit onze bevraging van de scholen over aan het Vlaams Gewest. Zo zijn we momenteel in overleg om de fietspaden op de ring aan te pakken. Het fietspad tussen Tiensepoort en het Provinciehuis zal alvast verbreed worden om het voor de vele fietsers aangenamer en veiliger te maken."

2.628 knelpunten

Oppositiepartij Groen eist van de stad Leuven overigens een ambitieus plan en niet zomaar enkele aanpassingen.

Gemeenteraadslid Lies Corneillie: "De bevraging van de scholen resulteerde in 2.628 knelpunten op fiets-en wandelroutes naar de verschillende scholen in Leuven. Groen verwacht dan ook een zeer ambitieus actieplan met structurele oplossingen en niet alleen enkele suggestiestroken of verbredingen van fietspaden."

Schoolstraat

Ook gemeenteraadslid Hilde Van Wichelen dringt aan op meer actie.

"Eén van de opvallende knelpunten die de ouders aangeven is de onveilige situatie aan de schoolpoort. Een autoluwe schoolomgeving waar het fysiek onmogelijk wordt gemaakt dat auto's tot vlakbij de schoolpoort rijden, is belangrijk. Groen is voorstander van de 'schoolstraat'. In maart opende op initiatief van basisschool Paridaens al de eerste schoolstraat in Leuven. De eerste resultaten zijn zeer positief. De onmiddellijke omgeving van de schoolpoort is rustiger en veiliger geworden waardoor er nu 15 % meer leerlingen per fiets naar school komen. Ook aan de Sint-Lambertusschool in Heverlee zou zo'n schoolstraat moeten komen."

Schepen Dirk Robbeets is het eens met de oppositieleden maar wijst ook op de verantwoordelijkheid van de ouders.

Mentaliteitswijziging

"De stad Leuven wil zeker werk maken van schoolstraten maar zelfs in een schoolstraat zie je ouders soms zwaar in de fout gaan. Mocht het kunnen...ze zouden de speelplaats oprijden met hun wagen om de kinderen af te zetten. Ook bij de ouders moet er een mentaliteitswijziging komen", besluit de schepen.

Op kruispunten zoals de Tiensepoort op de Ring rond Leuven moeten steeds veel fietsers en voetgangers oversteken.
Vertommen Op kruispunten zoals de Tiensepoort op de Ring rond Leuven moeten steeds veel fietsers en voetgangers oversteken.