Kinderen zoeken paaseieren in kasteelpark Baron Casier

Foto A. Marlier

Het moet zowat de 15de keer geweest zijn dat op paaszondag de lokale gezinsbond na de hoogmis uitpakte met chocoladen eieren rapen in de prachtige tuinen van het kasteelpark Baron Casier.


Er waren meer dan 500 eieren verstopt en na de zoektocht kregen de kinderen een fruitsapje aangeboden en werden alle verzamelde eieren door de paashazen verdeeld onder de vele opgedaagde kinderen. Die nadien ook nog hun hartje konden ophalen aan de fratsen van clown Tyno.


(MAN)