Inwoners mogen mee toekomst kerken bepalen

De Vlaamse overheid verplicht sinds kort de gemeentes en kerkfabrieken werk te maken van een langetermijnvisie over de kerkgebouwen op hun grondgebied. Zo'n kerkenbeleidsplan is noodzakelijk wegens het dalende kerkbezoek en de daarmee gepaard gaande reorganisatie van de pastorale activiteiten. Kruishoutem heeft het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) onder de arm genomen. Samen met het centraal kerkbestuur (CKB), de vijf kerkfabrieken, het parochieteam en de hele Kruishoutemse bevolking gaan zij een positief toekomstverhaal uitwerken voor de kerken van Kruishoutem, Marolle, Lozer, Nokere, Wannegem en Lede. Voor de inwoners worden twee contactmomenten georganiseerd in De Mastbloem. Op donderdag 27 april om 20 uur vindt een sessie plaats over de kerken van Kruishoutem, Marolle en Nokere. Op vrijdag 3 mei om 20 uur wordt gepraat over de toekomst van de kerken van Lozer en Wannegem-Lede. Meer info over dit project op www.crkc.be. (TVR)