Provinciegouverneur tikt Kruisems schepencollege op de vingers voor onrechtmatige beknotting van rechten gemeenteraadsleden

De gouverneur geeft de oppositie gelijk: zij moet ook tijdens de vergadering nog voorstellen kunnen indienen én veranderen.
Ronny De Coster De gouverneur geeft de oppositie gelijk: zij moet ook tijdens de vergadering nog voorstellen kunnen indienen én veranderen.
Na een klacht door oppositiepartijen Open VLD, N-VA, Groen&Co en onafhankelijke Herman heeft de provinciegouverneur het huishoudelijk reglement van de gemeente- en OCMW-raad gedeeltelijk vernietigd. De oppositie diende klacht in bij de gouverneur omdat de oppositieraadsleden hun amendementen voortaan vijf dagen op voorhand moesten indienen.

Op de gemeenteraad van 13 mei werd het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en van de OCMW-raad goedgekeurd. Daarin werd een opvallende regel opgenomen over het indienen van tekstwijzigingen die raadsleden kunnen indienen op voorstellen van beslissing van het schepencollege. Tot voor kort konden raadsleden dergelijke amendementen nog tijdens de vergadering voorleggen. Volgens de nieuwe regel van het schepencollege zouden raadsleden dit al vijf dagen voor de vergadering moeten doen. Volgens het schepencollege kwam de regel er om de gemeentelijke administratie te ontlasten, want dit brengt administratief werk met zich mee.

Klacht bij gouverneur

“Maar daardoor hadden wij geen enkele mogelijkheid meer om onze mening nadien bij te sturen. Het is niet onlogisch dat er, na het horen van besprekingen over een bepaald punt op de vergadering zelf, nog andere visies ontstaan waardoor een voorstel van beslissing wordt gewijzigd. Dit strookte niet met een democratisch besluitvormingsproces van meerderheid en oppositie. Het indienen van voorstellen om punten op de gemeenteraad te wijzigen, is de normale gang van zaken”, legt Open Vld-fractieleider Geoffrey Verleyen uit. De oppositie stapte dan ook met een klacht naar de gouverneur.

Beslissing vernietigd

Het provinciehoofd geeft de klagers gelijk en heeft de beslissing van de Kruisemse meerderheid vernietigd. “Het behoort inderdaad tot de essentie van de werkzaamheden van de gemeenteraad/OCMW- raad om ingediende voorstellen te bespreken, erover te debatteren, en desgevallend voorstellen tot wijzigingen ervan in te dienen. Dergelijke voorgestelde wijzigingen kunnen hun inspiratie vinden juist in het debat dat op de gemeenteraad/OCMW-raad gevoerd wordt en moeten dus te allen tijde kunnen worden ingediend, tot voor het moment dat er gestemd wordt. Het bewuste artikel in de huishoudelijke reglementen van de gemeente- en OCMW-raad is dus inderdaad een te vergaande beknotting van de prerogatieven van de gemeenteraadsleden”, zo tikt de gouverneur het schepencollege op de vingers.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.