Plan voor heraanleg Nazarethsesteenweg en Boeregemstraat is klaar: werken starten midden 2020

Gemeente stapt na de zomer met het plan nog naar de bewoners vóór het definitief wordt

De Nazarethsesteenweg in Kruisem.
Ronny De Coster De Nazarethsesteenweg in Kruisem.
De heraanleg van de N437, de Nazarethsesteenweg en Boeregemstraat die Lozer met Nazareth verbindt, start midden 2020. De weg krijgt niet alleen een nieuw wegdek, maar ook veilige fietspaden, een nieuwe riolering en groen. “Na de zomer stappen we nog met het plan naar de buurtbewoners en gieten het dan in een definitieve vorm”, zegt schepen Robrecht Bothuyne.

De weg is in slechte staat, er gebeuren geregeld ongevallen en er is geen veilig fietspad of voetpad voorhanden. Bovendien is er in die buurt nog geen gescheiden riolering of waterzuivering. De heraanleg van de N437 is dus broodnodig. “We hebben een voorontwerp klaar voor een volledige vernieuwing van deze weg. Samen met de gemeente Nazareth, Aquafin, Vlaamse Milieumaatschappij  en Agentschap Wegen en Verkeer investeren we in riolering en waterzuivering en vooral een veilige weg, inclusief fietspaden, voetpaden en voldoende parkeerplaatsen”, zegt Robrecht Bothuyne (CD&V), schepen van Openbare Werken in Kruisem.

Wegdek in asfalt

Er wordt gekozen voor een nieuwe weg in asfalt, die in de bebouwde kom versmalt tot 6 meter breedte om de snelheid daar te drukken. Daar komen verhoogde aanliggende fietspaden van 1,75 meter aan beide kanten van de weg. Buiten de bebouwde kom gaat de wegbreedte naar 6,5 meter en zullen de fietspaden vrij liggen.

Bomen omgewaaid

In de bebouwde kom worden ook een voetpad van 1,5 meter en voldoende afgebakende parkeerplaatsen aangelegd. Over de hele lengte worden ook telkens nieuwe bomen aangeplant, minstens aan één kant. “De oude bomen konden niet behouden worden: het merendeel is niet meer in goede staat en maakt de aanleg van een veilige weg inclusief fietspaden onmogelijk. Tijdens de storm van maart vielen nog heel wat bomen om of kraakten zware takken af. Een duidelijk bewijs dat hier ingegrepen moet worden. Door over de hele lengte van het traject bomen te zetten, wordt het groene ‘dreefkarakter’ van deze weg behouden en tegelijk maken we er een veilige weg van voor alle weggebruikers en de buurtbewoners”, legt Bothuyne uit.

Op het kruispunt van de Nazarethsesteenweg met de Kasteelstraat, Lozerdorp en de Ouwegemsesteenweg komt een rotonde.
Repro DCRB Op het kruispunt van de Nazarethsesteenweg met de Kasteelstraat, Lozerdorp en de Ouwegemsesteenweg komt een rotonde.

Rotonde

De aansluiting van de Nazarethsesteenweg met de Kasteelstraat, Lozerdorp en de Ouwegemsesteenweg wordt aangelegd in een rotonde, met fietspaden. “Zo ontstaat een meer overzichtelijke en veiliger verkeerssituatie. Nu is het niet altijd duidelijk wie voorrang heeft en worden soms onverantwoord hoge snelheden vastgesteld. De rotonde zal dit oplossen”, gelooft de schepen.

Inspraakronde

Nu het voorontwerp klaar is en de meer dan 130 grondinnemingen ook bijna afgerond zijn, is het de bedoeling om zo snel mogelijk de schop in de grond te steken. Maar eerst krijgen omwonenden nog een vinger in de pap. “Het voorliggende plan is een voorontwerp. Na een eerste inspraakvergadering in 2013 organiseren we opnieuw een bewonersvergadering in september. Bewoners kunnen dan nog aanpassingen aan het ontwerp suggereren. Daarna wordt een definitief ontwerp gemaakt en zal het werk aanbesteed worden. We hopen dan dat de werken midden volgend jaar kunnen starten. Ook dan zal opnieuw een bewonersvergadering georganiseerd worden”, aldus Bothuyne.

Repro DCRB
-
Repro DCRB -Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.