Vrijwilligers halen veertig zakken vuil uit park

Foto Kristof Pieters

Een handvol vrijwilligers hebben in het parkje achter de pastorie van Bazel zo'n veertig zakken zwerfvuil verzameld. Het initiatief kwam van gemeenteraadslid Johan Arnout (CD&V).


"Het parkje werd heraangelegd in 2008 naar aanleiding van de verkiezing van het 'mooiste dorp van Vlaanderen'. De pastorijvijver kreeg toen een kunstwerk, de Raap van Bazel, die ook dienst doet als fontein maar deze is al een tijdje defect. Omdat de vijver nu droog staat, hebben we van de gelegenheid gebruik genomen alle afval eens weg te halen en dat bleek een hele hoop."


Voor de sanering van de vijver zal ook samengewerkt worden met Regionaal Landschap en het Sint-Jorisinstituut. Volgend jaar wordt alle slib verwijderd en zullen leerlingen van de technische richtingen de pomp herstellen. "Om er weer een prachtig plekje van te maken moeten we wel de verloedering tegengaan", zegt Arnout.


"We roepen alle mensen op om een oogje in het zeil te houden. En dat is nodig want enkele uren na onze opruimactie lag er al opnieuw afval in het park."


(PKM)