Toelage voor vierde pijler-projecten

De gemeente Kruibeke voorziet jaarlijks een budget voor ontwikkelingssamenwerking. De gemeente steunt via deze weg landen in nood. De GROS vindt het echter belangrijk dat ook Kruibeekse organisaties, die aan ontwikkelingssamenwerking doen, ondersteuning krijgen. Er werd nu een reglement opgesteld met daaraan gekoppeld een aanvraagformulier. De vierde pijler-projecten die aan de voorwaarden voldoen van het reglement en een aanvraagformulier binnen de termijn bezorgen aan de dienst ontwikkelingssamenwerking, kunnen in aanmerking komen voor een financiële ondersteuning. De Gros geeft advies over de ingediende aanvragen aan het college. Het college beslist wie er een toelage mag ontvangen. In totaal is er een budget van 2.000 euro voor maximaal vier verenigingen. NGO's komen niet in aanmerkingen. Wel kleinschalige gemeentelijke werkgroepen zoals die van Burkina Faso. De toelage voor inleefreizen blijft bestaan en heeft een apart budget. (PKM)