Smallere rijbaan en bredere voetpaden in Holsthumstraat

De bewoners van de Holsthumstraat hebben in OC De Brouwerij het voorontwerp voor de heraanleg van hun straat kunnen inkijken en tonen zich tevreden over de voorliggende plannen.De voetpaden langs beide kanten worden vernieuwd en worden breder, van 1,20 meter naar 1,50 meter. De straat zelf wordt smaller zodat er meer plaats vrijkomt voor groen. In het begin van de straat moet de 'Holsthumboom' wel verplaatst worden naar de rechterkant van de straat, net als het gedenkteken van de brandweer en veiligheidsdiensten. Elk jaar vindt daar een herdenking plaats op 9/11. De straat krijgt ook een asverschuiving en acht parkeervakken om de snelheid af te remmen. Na de heraanleg wordt namelijk een zone 30 ingevoerd. Na het bouwverlof zal een definitief plan worden voorgelegd. De kostprijs van de werken wordt geraamd op 300.000 euro. De werken zullen starten als de heraanleg van de Mercatorstraat, die start op 21 augustus, klaar is en duren 50 werkdagen. (PKM)