Scheldekaai wordt voetgangerszone: “Te veel conflicten tussen fietsers en wandelaars”

De combinatie van fietsers en voetgangers op de Scheldekade zorgt voor een stijgend aantal verkeersconflicten.
Kristof Pieters De combinatie van fietsers en voetgangers op de Scheldekade zorgt voor een stijgend aantal verkeersconflicten.
De gemeenteraad heeft maandagavond beslist om een voetgangerszone in te voeren langs de Scheldekade in Rupelmonde. Aanleiding is de toegenomen drukte waardoor er regelmatig verkeersconflicten ontstaan tussen voetgangers en fietsers. “Fietsers zijn nog toegelaten maar enkel stapvoets aan 10 km/uur en bij grote drukte moeten ze verplicht afstappen”, zegt schepen van Mobiliteit Dirk De Ketelaere (CD&V).

De Scheldekade in Rupelmonde maakt deel uit van het fietsroutenetwerk en uitgerekend op de kade is een knooppunt waar heel wat fietsers met de veerboot de oversteek maken over de Schelde van of naar Wintam. Dit maakt dat het op zomerse dagen behoorlijk druk kan worden. Sinds de start van de coronacrisis is het aantal fietsers exponentieel toegenomen en dat zorgt steeds vaker voor conflicten tussen voetgangers en fietsers. Het gaat hierbij vooral om grotere groepen wielrenners en snelle e-bikes die voor problemen zorgen.

Verkeersremmers voor fietsers

Het gemeentebestuur nam eerder al maatregelen op de trage weg tussen de Kasteelstraat en CNR-loods. Dat gebeurde na enkele klachten, vooral van wandelaars. De trage weg telt enkele onoverzichtelijke bochten en door het niveauverschil konden fietsers er een hogere snelheid halen. Er werden daarom betonblokken geplaatst en een snelheidsbeperking van 10km/uur ingevoerd.

Betonblokken remmen nu al het fietsverkeer af op de trage weg tussen de Kasteelstraat en CNR-loods.
Kristof Pieters Betonblokken remmen nu al het fietsverkeer af op de trage weg tussen de Kasteelstraat en CNR-loods.
Kristof Pieters

Fietsers stapvoets passeren

De gemeenteraad heeft het proefproject maandagavond bekrachtigd en uitgebreid. Zowel de trage weg als de Scheldekade worden één grote voetgangerszone en dat vanaf het Eilandje tot aan de Gelaagstraat. “Concreet betekent dit dat voetgangers gebruik mogen maken over de volledige breedte van de zone”, zegt schepen van Mobiliteit Dirk De Ketelaere (CD&V). “Fietsers zijn nog wel toegelaten maar mogen enkel stapvoets passeren aan 10 km/uur. Bij grote drukte van voetgangers, zullen ze verplicht moeten afstappen.” Zodra de nodige verkeersborden zijn geplaatst, gaat het nieuwe reglement in voege.

Wijziging fietsroutenetwerk

Fietsers volledig bannen van de Scheldekade is voorlopig moeilijk, want dan zou het fietsroutenetwerk Vlaanderen moeten aangepast worden. Voorlopig blijft de bewegwijzering hetzelfde maar op termijn wil de gemeente wel aanpassingen aanbrengen aan de fietsroute. Er staat momenteel een groot bouwproject in de steigers langs de Scheldekade. Na realisatie hiervan wil de gemeente bekijken of er eventueel een aparte fietsstrook afgebakend kan worden. De trage weg tussen de Kasteelstraat en de CNR-loods kan mogelijk sneller uit het fietsroutenetwerk worden gehaald. “Er is namelijk een omgevingsvergunning afgeleverd om het jaagpad op de Schededijk door te trekken op de CNR-site”, zegt De Ketelaere. “Fietsers zouden dan niet meer moeten omrijden via de Kasteelstraat.”

Het jaagpad ter hoogte van het Mercatoreilandje wordt binnenkort doorgetrokken richting CNR-site
Kristof Pieters Het jaagpad ter hoogte van het Mercatoreilandje wordt binnenkort doorgetrokken richting CNR-site