Prikacties op Sint-Jorisinstituut na ontslag adjunct-directrice

Er duurt al drie weken een sociaal conflict op het Sint-Jorisinstituut in Bazel. Aanleiding is het tuchtrechtelijk ontslag van de adjunct-directrice.

Een aantal leerkrachten weigerde om bij de start van elke schooldag en na elke pauze met de leerlingen naar de klassen te gaan. Elke actie duurde een tiental minuten. De prikacties zijn sinds begin deze week wel opgeschort.


De vakbonden eisen dat het schoolbestuur met een uitleg over het ontslag over de brug komt. "We vragen niet om het ontslag in te trekken", zegt syndicaal afgevaardigde Dirk De Ketelaere. "We vinden alleen dat er informatie verstrekt moet worden over de reden. Dat kan gebeuren op een personeelsvergadering."


N-VA nam De Ketelaere gisteren onder vuur omdat hij volgens haar als schepen een voorbeeldfunctie heeft. "We spreken ons niet uit over de reden van het ontslag", zegt voorzitter Kenny Marien. "Dat is interne keuken. Maar kinderen mogen niet het slachtoffer zijn. Door de prikacties zijn al lesuren verloren gegaan."

Onder de gordel

De Ketelaere spreekt van een slag onder de gordel. "Dit heeft niks met mijn schepenmandaat te maken. Ik ben al jaren syndicaal afgevaardigde en het gaat hier niet om een gemeentelijke school. Ik zie dan ook geen enkele onverenigbaarheid. Veel leerkrachten waren bereid tot staken, maar het is dankzij bemiddeling van de vakbonden dat het beperkt is gebleven tot een aantal prikacties", zegt hij. (PKM)