Polders voor eerste maal ingezet

VUURDOOP VOOR GROOTSTE OVERSTROMINGSGEBIED VAN VLAANDEREN

Burgemeester Jos Stassen en projectingenieur Stefaan Nollet hielden gisteren een oogje in het zeil.
Kristof Pieters Burgemeester Jos Stassen en projectingenieur Stefaan Nollet hielden gisteren een oogje in het zeil.
De Polders van Kruibeke, met 600 hectare het grootste gecontroleerde overstromingsgebied van Vlaanderen, zijn gisteren voor de allereerste keer ingezet om het gevaarlijke stormtij op de Schelde op te vangen. Rond 15.45 uur was er een eerste aarzelend waterstroompje. Een kwartier later kolkten miljoenen liters water over de Scheldedijk.

Kruibeke beleefde gisteren een historisch moment. Veertien jaar na de eerste spadesteek stroomde het Scheldewater over de dijken van het 600 hectaren grote overstromingsgebied. In januari vorig jaar stond het waterpeil al erg dicht tegen de rand van de dijk maar nu zorgde een felle wind in combinatie met springtij ervoor dat het water uit de Schelde voor de allereerste keer de potpolder instroomden. "De zogenaamde 'overloopdijk' is 6,8 meter Tweede Algemene Waterpassing (TAW) en nu zaten we met een waterpeil van ruim boven de 7 meter", zegt projectingenieur Stefaan Nollet van Waterwegen en Zeekanaal (W&Z).

Rond 15.45 uur liep een eerste waterstroompje over de dijk.
Kristof Pieters Rond 15.45 uur liep een eerste waterstroompje over de dijk.

Gegevens analyseren

Ook voor hem was het gisteren een bijzonder moment. "Aan de tekentafel zijn natuurlijk alle scenario's berekend maar effectief het water over de dijk zien gaan, is toch wel iets volledig anders. Voor Antwerpen is het effect slechts enkele centimeters maar stroomopwaarts is er wel degelijk een groot verschil. Door de inzet van het overstromingsgebied kunnen we de waterstand met zo'n 40 tot 50 centimeter doen afnemen. Dit scenario kan zich één of twee keer per jaar voordoen. Dit gebied zal echter pas echt zijn nut bewijzen bij een superstorm. Tot nog toe was er statistisch één kans op 70 jaar dat we getroffen konden worden door overstroming. Dankzij dit project is de kans gereduceerd tot één keer op 350 jaar." De komende dagen zullen medewerkers van W&Z alle meetgegevens nauwkeurig gaan analyseren. "En we gaan ook natuurlijk een inspectieronde doen om te zien of er schade is toegebracht. Hier en daar kan er grond zijn weggespoeld van de dijk maar dat is slechts esthetisch. De ondergrond is immers uit asfalt en kan tegen een stootje."

Geleidelijk aan begon er meer en meer water naar het overstromingsgebied te lopen.
Kristof Pieters Geleidelijk aan begon er meer en meer water naar het overstromingsgebied te lopen.

Vuurdoop

Voor het gemeentebestuur was de vuurdoop van gisteren ook een belangrijke test. "Onze diensten zijn de hele dag in de weer geweest om alle slagbomen te sluiten", aldus burgemeester Jos Stassen (SamenVoorKruibeke). "Zolang de alarmfase duurt is het hele gebied gesloten voor recreanten. We hebben hiervoor een veiligheidsplan opgesteld. We begrijpen dat veel mensen het schouwspel willen zien maar dat kan enkel van op veilige afstand. Op de ringdijk is ook een zone afgebakend waar geen toeschouwers worden toegelaten. Die zone is voor wild dat op de loop gaat voor het wassende water. Als er mensen zouden staan, zouden de dieren kunnen omkeren en verdrinken."

Een kwartier later kolkten miljoenen lieters water over de Scheldedijk.
Kristof Pieters Een kwartier later kolkten miljoenen lieters water over de Scheldedijk.

Vaarverbod

Om de dijken niet extra te belasten met golven veroorzaakt door schepen, werd gisteren ook een vaarverbod uitgevaardigd. Dit had ook gevolgen voor de veerdiensten en de waterbus. Die bleven tijdens het springtij aan de kant liggen. De Polders van Kruibeke zullen normaal gezien vandaag terug worden opengesteld voor bezoekers.


Gisterenavond was dat al het geval voor de Verkortingsdijk van en naar de veersteiger in Bazel.