Overheveling van gewestweg N419 naar gemeente plots op de helling

De gewestweg ligt er op sommige plaatsen erbarmelijk bij.
Kristof Pieters De gewestweg ligt er op sommige plaatsen erbarmelijk bij.
De overheveling van de gewestweg N419 naar gemeentelijke bevoegdheid lijkt nog niet voor morgen. Volgens burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) moet het gewest eerst met een voldoende groot bedrag over de brug komen om de nodige herstellingen uit te voeren.

De gewestweg N419 werd recent heraangelegd tussen de Molenstraat en de grens met Burcht maar het is vooral de doortocht in Bazel waar momenteel de meeste klachten over komen. De gemeente wil al een tijdje de hinderlijke kasseien vervangen door asfalt, maar dan moet het gewest wel eerst de weg overdragen en de nodige middelen hiervoor ter beschikking stellen. Vorige legislatuur werd de overdracht van de gewestweg goedgekeurd.

Kristof Van de Vyver (SamenVoorKruibeke) vroeg naar een stand van zaken aangezien de weg in Bazel er steeds slechter bijligt. “De putten zijn intussen zo diep dat men in zijn auto doorheen geschud wordt bij het binnenrijden van Bazel”, klinkt het. “Ook de fietspaden zijn op verschillende plaatsen aan herstelling toe.”

Volgens burgemeester Van Laere is de overheveling van de N419 nog altijd niet gebeurd. “En dit zal wellicht niet voor meteen zijn”, geeft hij toe. “We vragen dat de weg ofwel eerst in goede staat wordt gebracht ofwel dat er fondsen ter beschikking worden gesteld om dit zelf te doen. Het bedrag moet bovendien volstaan om de noodzakelijke herstellingen uit te voeren. We stellen echter vast dat het Vlaams gewest terugkrabbelt. Buurgemeente Temse toont namelijk geen interesse om de gewestweg over te nemen en dus wil het gewest de N419 misschien dan toch liever in eigen handen houden.”