Nieuwe coalitie stelt bestuursakkoord voor

GAS-reglement moet overlast helpen aanpakken • Verbouwing gemeentehuis wordt opnieuw onder de loep genomen

De nieuwe coalitie met Kris Smet, Dirk De Ketelaere, Filip Vercauteren en Dimitri Van Laere heeft maandag haar bestuursakkoord voorgesteld (Kamiel Van Gheem en Caroline Vermeulen ontbreken op de foto)
Kristof Pieters De nieuwe coalitie met Kris Smet, Dirk De Ketelaere, Filip Vercauteren en Dimitri Van Laere heeft maandag haar bestuursakkoord voorgesteld (Kamiel Van Gheem en Caroline Vermeulen ontbreken op de foto)
Net voor de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad hebben N-VA en CD&V alsnog een bestuursakkoord voorgesteld. Heel wat projecten die al in de steigers stonden, zullen door het nieuwe bestuur opnieuw onder de loep worden genomen. Het gaat dan vooral om de verbouwing van het gemeentehuis. Ook wil de coalitie snel werk maken van een GAS-reglement om overlast aan te pakken.

Het bestuursakkoord van een kleine vijftiental pagina’s zal tegen september in een volwaardig beleidsplan worden gegoten. Dimitri Van Laere (N-VA) en Filip Vercauteren (CD&V) benadrukken dat het enkel nog maar om de krijtlijnen gaat en dat er veel ruimte voor inspraak zal zijn. “We willen ons niet vergalopperen en project per project bekijken”, klinkt het. “We gaan de ingeslagen weg niet verlaten, maar wel bijsturen waar we vinden dat het nodig is.”

Dat is onder meer het geval voor de verbouwing van het gemeentehuis. “Voor ons moet een gemeentehuis een administratief centrum zijn”, zegt Van Laere. “Voor een gemeenschapscentrum gaan we andere mogelijkheden bekijken. Ondertussen zullen bestaande, kleinere locaties worden opgefrist.” Ook de geplande verhuis van het containerpark wil de ploeg terug tegen het licht houden. Wat al zeker geschrapt wordt, is de nieuwe parking in de Lamperstraat. Het perceel dat de gemeente hiervoor heeft aangekocht, zal bij het kasteelpark worden toegevoegd. Kruibeke schreef zich eerder in voor ‘Van Steen tot Steen’, een toeristisch project tussen enkele kastelen langs de Schelde, waaronder Wissekerke in Bazel, dat mikt op 100.000 toeristen per jaar. “Maar we moeten ons eerst eens bezinnen over de draagkracht van Bazel hiervoor”, vindt Van Laere. “Het dorp krijgt nu al veel dagjestoeristen te slikken, zeker in het weekend. Het moet dus wel leefbaar blijven.”

GAS-reglement

Er gaan uiteraard ook nieuwe zaken gerealiseerd worden. Eén daarvan is het verstrekken van een ‘buurtbudget’ voor leuke initiatieven zoals de aanleg van een moestuin in de Lamperstraat. Ook moet er een volwaardige ombudsdienst komen met een registratie- en volgsysteem voor vragen en antwoorden aan alle diensten. Het bestuur wil ook snel werk maken van een GAS-reglement. “Nu blijft kleine criminaliteit soms onbestraft en wordt er nog veel geseponeerd”, zegt Van Laere. “Met GAS-boetes kunnen we de problemen van vandalisme, zwerfvuil, overlast en drugs kordater aanpakken. We denken dan vooral aan de problematiek in Rupelmonde. Daar willen we ook een combinatie met camerabewaking.” Minder repressief is de idee van een meter- of peterschap voor speelpleintjes om de sociale controle te verbeteren.

De middenstand wordt ook niet vergeten. Omdat er een achteruitgang is van het aantal handelszaken, wil de gemeente starters intensiever begeleiden. Ook komen er meer plaatsen voor kortparkeren. Voor langdurig parkeren worden clusterparkings aangelegd rond de dorpskernen.

Inrichting N419 prioriteit

Bij grote projecten wil het nieuwe bestuur ook de mogelijkheden aftoetsen van publiek-private samenwerkingen. Dit zou concreet kunnen voor de bouw van een fuifzaal. De sportinfrastructuur zal eveneens verder uitgebreid worden. Het gaat dan om een extra sporthal naast De Dulpop in Bazel, maar men denkt ook luidop na over een overdekte sportfaciliteit in Kruibeke, eventueel in samenwerking met de scholen. Verder zal er ook geijverd worden voor een korting op zwemabonnementen in Beveren en Temse.

Op vlak van mobiliteit is de inrichting van de gewestweg N419 een prioriteit en verdwijnen de kasseien door geluidsarme alternatieven. Op de N485 wordt bij de hogere overheid gepleit voor een gescheiden fietspad. Ook wil men zoeken naar maatregelen om de fijnstofproblematiek langs deze verkeersader aan te pakken. In Rupelmonde gaat de coalitie de mogelijkheden van ondergronds parkeren onderzoeken. De geplande herinrichting van het Mercatoreilandje wordt afgewerkt. Om de wegen ook in de winter vlot berijdbaar te houden, denkt het gemeentebestuur aan een samenwerking met landbouwers om sneeuw te ruimen.

Dierenwelzijn hoog op agenda

Op sociaal vlak zullen de dorpshuizen een nog belangrijkere rol krijgen en komt er ook een antenne in Bazel. Op termijn zal in de drie dorpshuizen een sociale kruidenier opgericht worden. Voor de jeugd wordt de mogelijkheid onderzocht van een financiële tussenkomst in het vervoersabonnement en staat ook de oprichting van een kinderraad op de planning. Dierenwelzijn staat eveneens hoog op de agenda met een meldpunt voor dierenverwaarlozing en de aanleg van hondenlosloopweiden in de drie deelgemeenten.

Als de goede werking van de gemeente hierdoor niet gehypothekeerd wordt, wil de coalitie ook de mogelijkheid van een belastingverlaging onderzoeken. Zelfs een eventuele fusie met een andere gemeente is geen taboe. Ook hier wil men nog een alle voor- en nadelen in kaart brengen.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.