Natuur en Bos ruimt slib om Polders van Kruibeke ‘ottervriendelijk’ te maken

In de zones in het elzenbroekbos wordt gebruik gemaakt van een slibduwboot.
rv In de zones in het elzenbroekbos wordt gebruik gemaakt van een slibduwboot.
Deze week starten de voorbereidende werken voor het verbeteren van het leefgebied van de otter in de Polders van Kruibeke. Hiervoor zullen een aantal grachten geruimd worden. Door de werken kan de Blauwe Gaanweg sporadisch afgesloten zijn. Er worden werfborden voorzien op het terrein om dit te signaleren.

De otter dook voor het eerst in 2015 terug op in de Polders van Kruibeke en dat na dertig jaar afwezigheid. Het dier was eerder uitgestorven verklaard. Recent werd de otter ook in de Moervaartvallei gespot. Het gaat dus de goede kant uit, maar de otter kan wel een duwtje in de rug gebruiken. Daarom is het Agentschap Natuur en Bos gestart met werken om het leefgebied van de otter in de Polders van Kruibeke te verbeteren.

Slib geruimd

Concreet zal er heel wat slib worden geruimd in de grachten. Een eerste zone situeert zicht tussen de Rupelmondse Kreek en de visstuw. De tweede zone gaat van de Lange gaanweg tot aan de Bazelse Kreek. Vanop de weg gebeurt het ruimen van slib met een kraan, in de zones in het elzenbroekbos wordt gebruik gemaakt van een slibduwboot. Daarbij duwt men het slib naar een verzamelpunt. Daar wordt het met een kraan uit het water geschept. Zo kan men de werken uitvoeren zonder het bos te beschadigen. Het slib zorgt voor zuurstofarm water waar vissen niet in kunnen zwemmen. Wanneer het slib weggehaald is, komen er meer waterplanten en zuurstof en is er terug ruimte voor vissen om te migreren. En een gezond visbestand betekent uiteraard meer eten voor de otter.

Er zal getracht worden om de wegen in het weekend vrij te houden. De werken zullen tot half maart duren.

rv