Mercatoreiland krijgt uitkijkplatform

REPMOND ROCK KAN NOG ALTIJD PLAATS BLIJVEN VINDEN

Het Mercatoreiland krijgt een verhoogd plateau, van waarop je de Schelde frontaal ziet.
Kristof Pieters Het Mercatoreiland krijgt een verhoogd plateau, van waarop je de Schelde frontaal ziet.
Er is een plan klaar voor de heraanleg van het Mercatoreiland in Rupelmonde. De helft van het plein wordt anderhalve meter opgehoogd. Zo ontstaat een plateau van waarop je een open uitzicht hebt op zowel de Schelde, de getijdenmolen als de Graventoren.

Het Mercatoreiland is nu nog een troosteloze vlakte, verscholen achter struikgewas. "We willen het Mercatoreiland teruggeven aan de bewoners en de oorspronkelijke functie als stedelijk plein herstellen. Het moet weer een ontmoetingsplaats worden", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Erik Blommaert (CD&V).


Landschapsarchitect Maarten Bral werd door de gemeente uitgekozen om dit te vertalen in een concreet ontwerp. "Op luchtbeelden is duidelijk te zien dat het Mercatoreiland langs alle kanten omgeven is door water, maar op de site zelf is er amper iets van water zichtbaar. Door het kappen van alle struikgewas en het rooien van enkele bomen wil ik er weer een eiland van maken met een open karakter en een uitzicht naar alle kanten." Bral stelt voor om de helft van het plein anderhalve meter op te hogen tot op Sigmahoogte. "Nu is er alleen uitzicht op de Schelde op de smalle kruin van de dijk. Die troef moet meer uitgespeeld worden en dat kan door een plateau aan te leggen. Dit wordt dé plek om 's avonds van een zonsondergang te genieten of te picknicken."


Aan de aansluiting met de dijk komt een amfitheater om op een speelse manier het hoogteverschil op te vangen. "Ook Repmond Rock kan hier blijven plaatsvinden", benadrukt burgemeester Jos Stassen. "Het gaat nu om een openluchtfestival en de organisatie heeft al plannen voor een vipbar op het plateau."

De poort van het Gravenkasteel wordt een plein met houten vlonders aan het water en molenstenen als zitelementen.
Kristof Pieters De poort van het Gravenkasteel wordt een plein met houten vlonders aan het water en molenstenen als zitelementen.

Tuin

Niet alleen de verenigingen moeten er zich thuis voelen, maar ook de bewoners. "Voor de buurt kan dit één grote gemeenschappelijke tuin worden. Door de stedelijke structuur van de Schellekeswijk zijn er immers weinig privétuinen", legt Bral uit. "Er komen nieuwe bomen, maar wel met een voldoende hoge kruin, zodat het uitzicht niet belemmerd wordt. Toeristen willen we naar hier lokken door de fietsroute te laten ombuigen. Het Mercatoreilandje kan een belangrijk knooppunt vormen, want er is nu al de veerverbinding met Wintam aan de Scheldekant. Van hieruit kan je makkelijk de doorsteek maken naar het gecontroleerde overstromingsgebied."


Ook de poort van het Gravenkasteel zit mee in het nieuwe ontwerp. Daar komen zitelementen met oude molenstenen en infoborden over de omgeving.


De werken zullen starten in 2015. Vanavond worden de plannen voorgelegd aan de bevolking. Wat bij velen zwaar zal vallen, is het rooien van de monumentale treurwilg, maar die moet wijken voor het plateau. De gemeente staat wel open voor suggesties. De infotentoonstelling in de Getijdenmolen zal ook tijdens de Rupelmondse kerstmarkt op 14 december toegankelijk zijn.