Kamsalamander floreert in Bazel

PROJECT OM BEDREIGDE DIERSOORT TE REDDEN BOEKT SUCCES

De poelen onder de hoogspanningslijnen zijn intussen natuurpareltjes geworden.
Kristof Pieters De poelen onder de hoogspanningslijnen zijn intussen natuurpareltjes geworden.
Waar kan je beter een bedreigde diersoort redden dan op een plek waar nooit iemand komt? Regionaal Landschap Schelde-Durme en Elia sloegen de handen in elkaar en lieten poelen aanleggen voor de zeldzame kamsalamander op de Mercatorsite in Bazel

De Mercatorsite is één van de grootste hoogspanningsposten in het Elia-net. "Het is maar liefst 15 hectare groot", zegt projectmanager Johan Mortier. "Het gebied is van nature vrij drassig. Een Elia-medewerker merkte dit potentieel op en nam initiatief om in 2004 de eerste twee poelen te laten graven." De poelenwerkgroep van Kruibeke trof er een dikke tien jaar later voor het eerst een kamsalamander aan. Dit is een bedreigde diersoort die slechts op negen plaatsen in onze provincie voorkomt. Dit was het signaal voor Elia om het project uit te breiden. Intussen is er een netwerk van zes poelen. "Het gras wordt ook niet meer onderhouden zoals een gazon maar slechts twee keer per jaar gemaaid als een hooiland", legt Mortier uit. "We hebben dus het ideale habitat gecreëerd. De grootste troef is natuurlijk dat de site niet publiek toegankelijk is. Enkel voor onderhoudswerken. Er is een grote omheining, overal hangen er camera's en op de hoogspanningslijnen boven de poelen staat zo'n 380.000 volt. Dit moet dus zowat het meest beveiligde natuurgebied van ons land zijn", lacht Mortier. "Er is ook geen risico op inspoeling van mest- en sproeistoffen zodat de waterkwaliteit van de poelen uitmuntend blijft." De poelenwerkgroep en het Regionaal Landschap Schelde-Durme trok woensdag naar de site voor een nieuwe telling. De verwachtingen werden helemaal ingelost. In totaal werden 3 verschillende amfibieënsoorten en vele soorten waterdiertjes aangetroffen. "Het belangrijkste is de aanwezigheid van 7 kamsalamanders", zegt Robbert Schepers. "Nooit eerder vonden we er zoveel op één plaats. Heel wat andere dieren kunnen mee profiteren van de extra inspanningen die we hier leverden. We troffen ook kleine watersalamanders en tal van andere waterdiertjes aan." Elia is ook opgetogen met het resultaat. "Met honderden kilometers aan hoogspanningslijnen zijn er nog heel wat mogelijkheden", zegt woordvoerster Kathleen Iwens. "Normaal worden die stroken vegetatievrij gehouden voor een goede toegankelijkheid. Er zijn echter heel wat andere mogelijkheden om er toch groene corridors van te maken en daarvoor trekken we de komende jaren 2,5 miljoen euro uit."

de kamsalamander is een bedreigde diersoort. bij de telling werden er maar liefst zeven exemplaren gevonden.
Kristof Pieters de kamsalamander is een bedreigde diersoort. bij de telling werden er maar liefst zeven exemplaren gevonden.