Helft minder parkeerplaatsen op Kerkplein

LANGPARKEERDERS MOETEN BINNENKORT NAAR BROEKDAM

Uit onderzoek blijkt dat de 110 parkeerplaatsen rond de kerk slechts zelden allemaal zijn ingenomen.
Foto Kristof Pieters Uit onderzoek blijkt dat de 110 parkeerplaatsen rond de kerk slechts zelden allemaal zijn ingenomen.
Het aantal parkeerplaatsen op het Onze-Lieve-Vrouwplein zal dalen van 110 naar een vijftigtal. Dat staat in het nieuwe mobiliteitsplan dat de gemeenteraad goedkeurde. Uit onderzoek blijkt dat zelden alle parkeerplaatsen zijn ingenomen. Bovendien is ruim een derde bezet door langparkeerders. Die zullen in de toekomst moeten verhuizen naar een nieuwe parking in de Broekdam.

Tijdens het openbaar onderzoek van het nieuwe mobiliteitsplan werd een tachtigtal bezwaarschriften ingediend waarvan enkele petities. Een groot deel van de bezwaren gaat over de inkrimping van het aantal parkeerplaatsen op het Onze-Lieve-Vrouwplein en de problemen met de verkeerssluizen in het centrum.

Handelaars ontevreden

Vooral handelaars zijn niet opgezet met minder parkeerplaatsen rond de kerk. Het aantal zou namelijk gehalveerd worden. Volgens burgemeester Jos Stassen (SamenVoorKruibeke) is de parking amper volzet. "Momenteel zijn er 110 afgebakende plaatsen. Op een gemiddelde werkdag zijn er 55 plaatsen bezet met een piekmoment bij het einde van de school. Op een zaterdag zitten we aan een gemiddelde van 66 bezette parkeerplaatsen. Daartegenover staat wel het feit dat langparkeerders nu ruim een derde van de beschikbare plaatsen innemen. Die horen daar echter niet te staan. Het kerkplein is nu één grote parking en een fraai zicht is dat niet. We zijn ervan overtuigd dat vijftig plaatsen meer dan voldoende is voor de handelszaken die er nu zijn."

Nieuwe parking

Voorwaarde is dan wel dat de langparkeerders elders gaan staan. Dat wil de gemeente oplossen door de aanleg van een nieuwe parking in de Broekdam. "We gaan het perceel grond binnenkort aankopen", vervolgt Stassen. "Deze parking zal slechts 250 meter ver gelegen zijn van de kerk en is ook bedoeld voor de bezoekers van het gemeentehuis. Om dit af te dwingen zal er dan op het Onze-Lieve-Vrouwplein een blauwe zone komen. We bekijken nog hoe we dit schijfparkeren gaan controleren."

Verkeerssluizen

Er waren ook heel wat bezwaren rond de problematiek van de verkeerssluizen. Het verkeer kan in het centrum over de gewestweg slechts beurtelings passeren via verkeerslichten en door de toename van het verkeer veroorzaakt dat soms files. Volgens de burgemeester is hiervoor geen pasklare oplossing.


"De sluizen zijn uniek in Vlaanderen en bedoeld om doorgaand verkeer te ontmoedigen, maar we stellen inderdaad vast dat de verkeersdrukte de laatste jaren fors is toegenomen. De sluizen wegnemen zou echter betekenen dat de Langestraat en Bazelstraat geen volwaardige voetpaden meer zouden hebben en dat is ook onmogelijk. Kleine aanpassingen zijn wel mogelijk en dat gaan we ook doen. Momenteel is het Onze-Lieve-Vrouwplein één grote voetgangerszone en daarom zijn er geen zebrapaden, maar dat wordt echter niet zo ervaren door de weggebruikers. Zwakke weggebruikers ervaren het ontbreken van oversteekplaatsen ook als onveilig. We gaan daarom het verkeer wat meer leiden met signalisatie en belijning en zullen ook zebrapaden aanleggen."