Geen chaos meer aan schoolpoort

ZOETE MOEDERSTRAAT BANT TWEEMAAL PER DAG AUTO'S

Foto Kristof Pieters
De Zoete Moederstraat in Rupelmonde zal vanaf volgende week tweemaal per dag verkeersvrij worden gemaakt tijdens het begin en einde van de schooltijd. In februari liep een maand lang een proefproject en dat werd op applaus onthaald, ook door buurtbewoners. Voorlopig staat de school in voor het verplaatsen van de nadarhekken maar de gemeente bekijkt of er op termijn een slagboom kan komen.

Het gemeentebestuur kreeg in het verleden meermaals klachten over de chaotische verkeerssituatie in de Zoete Moederstraat in Rupelmonde.


De straat is op sommige plaatsen slechts enkele meters breed en dat geeft vooral 's ochtends en 's avonds problemen ter hoogte van de Sint-Jan-Berchmansschool. Daarom werd een proefproject gehouden in februari. Een maand lang werd de Zoete Moederstraat tijdens het begin en einde van de school afgesloten voor alle verkeer.

Geen enkele negatieve reactie

Na afloop van de testcase zaten buurtbewoners, ouders en directie samen rond de tafel met het gemeentebestuur. Gezien de enthousiaste reacties werd beslist om het verkeersvrije regime 's ochtends en 's avonds definitief in te voeren. "We hebben geen enkele negatieve reactie gekregen, zelfs niet van buurtbewoners", zegt schepen van mobiliteit Dirk De Ketelaere (CD&V).

Systeem

Het was dan ook nodig dat er werd ingegrepen. Vroeger wou iedereen met de wagen tot voor de schoolpoort rijden om daar hun kinderen af te zetten. Ouders van kleuters gingen dan nog eens mee tot aan de klas, waardoor het verkeer hopeloos in de knoop raakte. Daarom werd beslist de straat 20 minuten voor tot vijf minuten na de aanvang van de school verkeersvrij te maken. 's Avonds werd dezelfde procedure dan herhaald.


"We wilden iedereen de kans geven om zijn mening te geven over deze voorlopige maatregel, alvorens een definitieve beslissing te nemen", zegt schepen Tina Van Havere. Omdat de reacties zo lovend zijn, was de beslissing snel genomen. Vanaf volgende week keren de nadarhekken terug en wordt de straat tweemaal per dag verkeersvrij gemaakt.


"De school heeft zich geëngageerd om de nadar te plaatsen en weg te nemen. We bekijken wel of we in de toekomst een slagboom kunnen plaatsen", vult De Ketelaere aan.

Dubbel parkeren

De ouders hebben er geen probleem mee dat ze nu hun auto verder moeten parkeren. "De nieuwe parking in de Broekstraat maakt al een groot verschil", klinkt het aan de schoolpoort.


De buurtbewoners zijn vooral blij dat er niet langer dubbel geparkeerd wordt voor hun deur. "Maar we hopen wel dat het probleem zich nu niet verplaatst naar de omliggende straten."