Dolomiet in Kloosterdam wordt vervangen door klinkers na klachten bewoners

Belyco
De dolomietverharding in de Kloosterdam in Kruibeke zal binnenkort tot het verleden behoren. De gemeenteraad keurde de lastvoorwaarden goed om een verharding in klinkers aan te leggen.

De bewoners in de Kloosterdam klagen geregeld over de slechte toestand van de verharding in hun straat. Bij regenweer staat de straat vol plassen, bij lange droge periodes is er hinder van stof. Bijkomend vraagt deze verharding een zeer arbeidsintensief onderhoud. De gemeentelijke technische dienst stelde daarom voor om de dolomietverharding te vervangen door gerecupereerde kleiklinkers, afkomstig van het rioleringsproject in de Nieuwstraat.

Het hemelwater zal opgevangen en afgeleid worden naar de naastliggende gracht. Gelijktijdig zal de openbare verlichting bestaande uit een klassieke verlichting vervangen worden door een ledverlichting. Door te werken met gerecupereerde klinkers blijft de investering beperkt tot 46.000 euro.