"Stellingen plaatsen of jaren sluiten"

KERKGANGERS BESCHERMD TEGEN VALLENDE BROKSTUKKEN

Jos Stassen bij de stellingconstructie die in de kerk werd geplaatst.
Kristof Pieters Jos Stassen bij de stellingconstructie die in de kerk werd geplaatst.
De Onze-Lieve-Vrouwkerk staat vol stellingen. Een stuk van de zoldering is naar beneden gestort en na inspectie bleek het risico op herhaling reëel. Ofwel moest de kerk de deuren sluiten tot na een restauratie ofwel moest het hele interieur vol stellingen gezet worden om eventuele brokstukken op te vangen.

Het stuk pleisterwerk donderde gelukkig naar beneden op een moment dat er geen bezoekers in de kerk waren. De avond voordien was er wel een repetitie van het koor geweest. Het brokstuk viel uitgerekend te pletter op de vaste stoel van de voorzitter van de kerkfabriek. "Het was een vrij groot stuk pleisterwerk van enkele kilo's zwaar", zegt burgemeester Jos Stassen (SamenVoorKruibeke). "We hebben dan ook meteen Monumentenwacht verwittigd voor een inspectie. Die heeft een controle gedaan van de hele kerk en vastgesteld dat er een reëel risico bestaat op herhaling. Het gaat wel enkel om het pleisterwerk onder de gewelfbogen. We stonden hierdoor wel voor een moeilijke keuze. Het was ofwel de kerk sluiten tot na de binnenrestauratie ofwel tijdelijke beschermingsmaatregelen nemen. De eerste optie was eigenlijk uitgesloten, want dan zou de kerk voor minstens twee jaar dicht moeten gaan. De kerk wordt echter nog elke week gebruikt voor de zondagsmis en ook voor begrafenissen, huwelijken en recent nog het vormsel."


Het is dus de tweede optie geworden. Het is een vreemd en bizar zicht, maar de hele kerk is nu vol stellingen geplaatst. Rondom de gewelfbogen werd een soort van opvangbak geïnstalleerd met daarrond nog eens een doek zodat er zeker geen brokstukken naar beneden kunnen storten als het pleisterwerk onverwacht zou loskomen. "De stelling huren we en kost ons 12.000 euro per jaar", vervolgt Stassen. "We zijn wel opgelucht dat hiermee de kerk wel de deuren geopend kan houden." Er liep al een subsidiedossier voor de binnenrestauratie van het kerkgebouw. "We hebben nu aan de overheid gevraagd om dit te erkennen in een spoedprocedure", zegt de burgemeester. "Ik denk wel dat men zal inzien dat vallende brokstukken een reden zijn om alles wat te versnellen in ons dossier. Niettemin zal de stelling er sowieso nog een tijdje moeten staan want de aanbestedingsprocedure moet uiteraard ook nog doorlopen worden. De stellingbouwer heeft ons wel gegarandeerd dat zijn constructie veilig is. Kerkgangers lopen momenteel dus geen enkel risico."


De gemeente heeft zelf alvast 752.000 euro uitgetrokken voor de herstellingswerken. Zodra het subsidiedossier is goedgekeurd, zal er een aannemer worden gezocht. Na de restauratie zal dan ook de kerkhaan terug op de toren worden geplaatst. Die legde in februari vorig jaar het loodje na een zware storm.

Een opvangbak met een stevig doek onder de gewelven moet eventuele vallende brokstukken opvangen.
Kristof Pieters Een opvangbak met een stevig doek onder de gewelven moet eventuele vallende brokstukken opvangen.